Cop definitiu al Ramal

Destacades

El Congrés insta el Govern espanyol a paralitzar i derogar el projecte de ramal de la mat a Riudarenes i Santa Coloma de Farners

S’aprova la Proposició No de Llei impulsada per la plataforma ciutadana No a la MAT Selva

img-20161005-wa0007

Cop definitiu per aturar el projecte de Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes. Aquest matí la Comissió d’Indústria, Energia i Turisme del Congrés dels Diputats ha aprovat per 19 vots favorables, 17 en contra i 1 abstenció una Proposició No de Llei que insta el Govern Espanyol a paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo, així com a estudiar alternatives tècnicament, ambientalment, econòmicament i socialment més idònies per les necessitats del territori.

La feina feta dóna els seus fruits, però cal seguir amatents.

Dos anys i mig després de la Consulta Popular sobre el Ramal, per fi podem dir que aquest és el pas definitiu per evitar la construcció del ramal. Fins ara la mobilització social havia aconseguit fer moure fitxa a les institucions catalanes: havíem aconseguit el posicionament contrari al projecte a totes elles, des dels Ajuntaments fins al Parlament i la Generalitat. Ara hem aconseguit una majoria sòlida al Congrés dels Diputats, que és l’organisme competent en àmbit d’energia.

La dedicació i la constància de tanta gent que ens hem compromès a aturar aquesta agressió al nostre territori tenim avui la satisfacció de veure com els representants polítics han escoltat, per fi, el que tant temps portem reclamant. Gràcies a les diputades i diputats gironins, que ens han acompanyat en aquest tram final del camí; però sobretot gràcies a vosaltres, que no heu defallit ni un moment.

Amb aquest nou pas posem molt difícil que el Govern espanyol i REE tirin endavant el projecte del Ramal. Fer-ho, no voldria dir només passar per alt la veu del territori, sinó que estarien desobeint el mandat emès per una majoria de diputats del Congrés. Però sabem que són capaços d’intentar tirar pel dret i construir-lo igualment.

Per aquest motiu hem de seguir amatents i hem de controlar de prop que el Govern, hi hagi o no terceres eleccions, compleixi aquest acord al que hem arribat. Només amb constància i determinació aconseguirem arribar fins al final.

La nostra feina no s’acaba aquí

El que avui hem aconseguit marcarà un abans i un després en les lluites per aconseguir un model de societat respectuós amb el territori. Que el Congrés dels Diputats rectifiqui i tiri enrere un projecte innecessari, però que ja ha estat tramitat, genera un precedent que pot ser exemple per moltes altres infraestructures perjudicials pel nostre entorn.Així doncs, des de No a la MAT Selva ens hem de posar a disposició de totes les entitats que es trobin en casos semblants i a les que la nostra experiència pugui ajudar

Així mateix,  seguirem treballant per un nou model energètic a partit de l’expansió de la #MocióRenovable—aprovada recentment a Santa Coloma de Farners—a tota la comarca de la Selva i arreu del territori.

Majoria al Congrés per aturar el projecte del Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes

Destacades

La Plataforma No a la MAT la Selva porta la veu del territori a Madrid per paralitzar definitivament l’execució del projecte de ramal

La plataforma No a la MAT Selva i els alcaldes de Santa Coloma de Farners i Riudarenes s’han reunit aquesta tarda al Congreso de los Diputados amb els partits amb representació a Girona per culminar un procés de treball per aturar l’execució del projecte del Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes.

Després d’aconseguir que el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat s’hagin oposat a aquesta infraestructura, No a la MAT la Selva ha decidit emprendre una nova iniciativa dirigida a l’organisme amb competències en matèria d’energia, per paralitzar formalment i definitivament el projecte de Ramal. Segons Marc Vilahur, membre de la plataforma, els motius per aquesta decisió són suficients: “diversos estudis independents ens han demostrat que el projecte de Ramal és la pitjor opció per garantir les necessitats elèctriques del territori”.

A aquest efecte, s’ha entrat a registre una Proposició No de Llei que insta el Govern Espanyol a paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo, així com a estudiar alternatives tècnicament, ambientalment, econòmicament i socialment més idònies per les necessitats del territori. La moció compta amb el suport de PSC-PSOE, En Comú Podem-Unidos Podemos, ERC i CDC; que conformen una majoria absoluta de la cambra i s’han compromès a defensar-la conjuntament.

Tal com ha expressat Vilahur “Amb aquesta moció, els partits que la secunden donen resposta a un clam de la ciutadania, per aturar un projecte innecessari i perjudicial pel territori”.

Amb aquesta acció, No a la MAT Selva fa una passa clau en la consecució d’un dels seus objectius: impedir la construcció del Ramal. Tanmateix, l’entitat no es no vol aturar aquí i segueix treballant per la transició a un nou model energètic renovable i sostenible. En aquest sentit seguiran treballant per l’expansió de la #MocióRenovable, aprovada recentment a Santa Coloma de Farners, a tota la comarca de la Selva i arreu del territori.

 

A continuació podeu llegir el text sencer:

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS ABAJO FIRMANTES al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Congreso de los Diputados,  septiembre de 2016

 

Exposición de motivos

La necesidad del ramal de la línea de la MAT Vic-Bescanó con un trazado previsto por Santa Coloma de Farners y Riudarenes ha sido cuestionada por diversos informes técnicos realizados al respecto por el territorio, así como por las instituciones políticas y organizaciones sociales del territorio.

En tal sentido, se expresan los siguientes informes:

– El informe “Necesidad actual de la línea aérea a 400 kV, doble circuito, con entrada y salida en la subestación de Riudarenes, de la línea Vic – Bescanó, de la viabilidad de sustituirla por el paso de la línea actual de 132 kV a 220 kV y estudio de la viabilidad técnica de soterrar la citada línea “, realizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya, a petición de la Generalitat en cumplimiento de la Moción 91/X del Parlament de Catalunya, sobre la política energética (tramo. 302-00131/10) concluye que el proyecto del ramal no es una solución técnicamente eficiente ni interesante como opción de trazado para satisfacer los objetivos para los que estaba planificada, y que propone hasta 6 alternativas más viables y eficientes técnicamente.

– El informe “Estudio de alternativas a la línea de MAT (400kV) en el ramal de Riudarenes – 2015 (CILMA)”, encargado por la Diputació de Girona al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA), valorando en profundidad los impactos de ejecución de la línea sobre el territorio, propone alternativas de producción local de energía eléctrica mediante sistemas solares fotovoltaicos y demuestra la viabilidad y competitividad económica de las energías renovables en la comarca de la Selva, considerándolas mucho más rentables y eficientes que la MAT.

– El Estudio de Impacto Ambiental realizado por la Fundación Emys para la Plataforma NO a la MAT Selva considera irreparable el elevado impacto que esta infraestructura supone por el territorio y por su patrimonio natural.

Asimismo, el posicionamiento de las instituciones del territorio es unánime en contra del citado ramal de la MAT. En tal sentido se han expresado por unanimidad o amplia mayoría -en mociones aprobadas en 2013 y 2014- los Ayuntamientos de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils y Sant Hilari Sacalm, además de otros consistorios de la demarcación y el Consell Comarcal de la Selva; la Diputació de Girona mediante la Moción aprobada el 29 de enero de 2014 con el apoyo de los grupos de CiU, ERC, PSC e ICV; el Parlament de Catalunya mediante la moción aprobada el 4 de junio de 2014 – con el apoyo de los grupos de CiU, ERC, PSC, ICV y CUP-, en la cual se encargaba al gobierno la realización de un estudio para demostrar la necesidad o no del ramal ante la inquietud del territorio y solicitaba la paralización de la tramitación de la obra hasta disponer del resultado. A la luz de los datos y la contestación institucional y ciudadana, la Generalitat de Catalunya ha reclamado la paralización de la ejecución del proyecto.

Es necesario remarcar la contundente oposición social manifestada por el territorio en grandes movilizaciones sociales, debido al impacto ambiental del proyecto sobre zonas de alto interés biológico y la afectación de zonas de gran interés patrimonial e histórico para la población, y por tanto, de gran potencial económico (turístico), y expresada en la realización de numerosas acciones y en una consulta popular que recogió 6.001 votos con un 98.5% contrarios al proyecto del ramal de la MAT. Esta oposición no se tuvo en ningún momento en cuenta en la planificación y realización del proyecto.

No en vano, el proyecto del ramal de la MAT de Santa Coloma de Farners y Riudarenes presenta deficiencias importantes tanto en su tramitación como en sus características técnicas, como por ejemplo no haber tenido en cuenta la opinión y las necesidades reales del territorio, ni los compromisos de transición hacia las energías renovables. En este sentido, el Convenio Internacional de Aarhus de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que fue ratificado por España el 15 de diciembre del año 2004, en su artículo 6 prevé que en proyectos de líneas de 400 kV, cuando se inicie el procedimiento de toma de decisiones respecto al medio ambiente se informará a la ciudadanía de forma eficaz y se adoptarán medidas para que su participación sea efectiva desde el inicio de la tramitación del proyecto, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y Ayuntamientos, Organismos y Ciudadanía puedan ejercer una influencia real. El proceso de participación de la ciudadanía debe posibilitar que antes de que se dé la autorización del proyecto, ésta pueda someter por escrito o a través de un debate público o investigación pública donde participe el solicitante, todas las observaciones, informaciones, análisis u opiniones que se consideren pertinentes respecto la actividad propuesta. Estas prescripciones se reflejan en la Directiva 2003/4 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 y en el RDL 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos, prescripciones que no se han seguido en el presente procedimiento.

Finalmente, es necesario señalar que, en coherencia con la posición institucional de oposición a que la MAT pase por su municipio, el Ayuntamiento de Santo Coloma de Farners ha apostado por la transición hacia las energías renovables, concretada en la Agenda 21, el Plan de Acción para las Energías Sostenibles (PAES), los compromisos concretos asumidos en la Moción para la Transición hacia las Energías Renovables aprobada por unanimidad el 18 de julio de 2016 y en los acuerdos de la Generalitat para alcanzar una producción de energía 100% renovable en 2050, en consecuencia a los compromisos internacionales para la transición a las renovables y la reducción de emisiones de CO2.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición No de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

  1. Paralizar de manera inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo.
  2. Estudiar las necesidades energéticas del territorio y, en su caso, presentar un proyecto a los municipios afectados, que desde una perspectiva de transición a las energías renovables tenga en cuenta los impactos sobre el medio ambiente y el patrimonio tal como están recogidos en los estudios existentes, y permita la obertura de un proceso de información y participación pública en búsqueda del consenso para la satisfacción de las necesidades establecidas.

 

AMATENTS PERQUÈ S’ATURI EL RAMAL DE LA MAT

Destacades

Primer de tot voldríem explicar la situació actual del projecte del ramal de la MAT de la Selva. Que ningú es pensi que amb la consulta ja hem aturat el ramal, ja vam dir al seu dia que aquí no s’acabava res, sinó que començava. L’execució de les obres de moment està aturada, però Red Elèctrica de España, l’empresa que les té encarregades, ja ha respost les al·legacions presentades pels propietaris afectats, només aquestes, les de la resta de persones considera que no les ha de contestar.
I també volem explicar la feina que hem anat fent i haurem de continuar fent, feina sorda però imprescindible per a que s’executi la voluntat ciutadana, expressada rotundament a les urnes, d’aturar aquest ramal. Durant aquesta primavera la plataforma No a la MAT Selva hem treballat a nivell polític per aconseguir la suspensió dels permisos d’obra, i la feina està donant alguns resultats, però encara no hi res definitiu i cal continuar. Primer es va aprovar una moció a la diputació que com molts ja sabreu la vam portar al Parlament i també es va aprovar, també s’han mantingut reunions amb els grups parlamentaris i amb el govern, i a primers d’aquest mes de juny el Parlament va aprovar una resolució que insta al govern de la Generalitat a promoure la suspensió dels permisos d’obra en el termini de tres mesos. Aquí cal dir que això suposa la revocació dels permisos que la mateixa Generalitat va aprovar anys enrere, cosa que és una petita victòria política, però la competència última no és de la Generalitat sinó del govern central.
Però per defensar la suspensió, el govern de la Generalitat ens ha anunciat que redactaran un informe tècnic sobre la necessitat del ramal, i ens demana que demostrem nosaltres també amb un altre informe tècnic la no necessitat del ramal. Amb les gestions que hem fet des de No a la MAT Selva i des de l’Ajuntament hem aconseguit el compromís de la diputació de Girona per pagar aquest informe tècnic, el nostre, això era el primer problema, ja que la plataforma no té diners, ara el segon serà trobar un equip d’enginyers elèctrics disposats a fer aquest informe.
Però no som els únics que treballem, l’altra part, Red Eléctrica, també desplega totes les seves armes per influir en tirar endavant el projecte. Ho vam veure per exemple el dia que havíem d’anar a parlar amb el govern de la Generalitat, que va sortir un article a pàgina sencera al diari llançant una sèrie de consignes sobre la necessitat i modernitat de la MAT, i amb amenaces entre línies de no garantir el servei elèctric, i en altres articles apareguts en moments clau. I ens imaginem, seríem ingenus sinó, que també estan fent les seves gestions a nivell polític. I la lluita és molt desigual, ells són professionals i una empresa amb molts de calers, i nosaltres som voluntaris sense un duro. L’únic que tenim a favor són els arguments (però amb això s’ha vist tantes vegades que no n’hi ha prou), els vots de la consulta i el suport de la ciutadania.
I aquest suport i col·laboració de la ciutadania continuarà essent clau els propers mesos. Pensem que l’estiu és l’època més crítica de l’any, quan la gent més desconnecta i pensa més en les vacances que en política, i quan també desconnecten els polítics, especialment el mes d’agost, i quan sabem per experiència que aprofiten per posar en marxa les coses més polèmiques, i per intentar influir en l’opinió general. No ens estranyaria gens que aprofitessin aquest mesos per començar la preparació de les obres del ramal, sense respectar els terminis legals ni res, per això volem demanar a tothom que us mantingueu alerta i aviseu si veieu marcar el terreny o obrir camins allà on tenen planificades les torres. I no ens estranyaria tampoc gens que tornéssim a tenir apagades de llum en ple estiu i que surtin dient allò que ja van dir fa uns anys “veieu com necessitem la MAT”, no us ho creieu, forma part de la seva estratègia d’influir en l’opinió pública.

 

Per això us demanem que us mantingueu amatents per aturar el ramal.
Perquè tu, ciutadà,  puguis col·laborar hem creat el hashtag #sometentsmat i mantenim el correu nomatselva@gmail.com per mantenir l’alerta de moviments.

Debat polític intens sobre la MAT i el model energètic a la Selva

Destacades

La representant de CIU anuncia que el Govern ha encarregat un informe a una empresa privada externa sobre la necessitat del Ramal de Santa Coloma i Riudarenes

foto debat

 

No a la MAT Selva ha reunit aquest matí a representants de tots els partits polítics del Parlament per debatre i conèixer la seva posició sobre la MAT i el seu Ramal per la comarca. L’acte s’ha celebrat a la Biblioteca de  Santa Coloma de Farners i ha comptat amb l’assistència de diversos diputats del Parlament i ha sigut moderat per Marc Vilahur, membre de la Plataforma i responsable de la reconeguda Fundació Emys.

Amb més o menys contundència, tots els partits llevat del PP han estat totalment d’acord en que cal aturar cautelarment el Ramal de Santa Coloma i Riudarenes per tornar-ne a revisar la necessitat i l’adequació als temps actuals. I han posat l’accent en la necessitat que la informació a partir de la qual es prenguin les futures decisions ha de ser fiable i lliure de manipulacions; ERC, C’s i la CUP han afegit que aquest debat no ha de ser tancat, sinó que la societat civil ha de tenir-hi un paper determinant.

Però no només s’ha parlat del cas particular de la Selva, sinó que s’ha parlat també quin és el model energètic i als interessos als que la MAT respon, de quina manera s’han aplicat políticament aquesta i altres infraestructures i quins canvis necessitem com a societat per aconseguir una gestió sostenible del territori.

Seria impossible resumir totes les opinions que s’han expressat, però des de No a la MAT Selva volen destacar com s’ha posat en primer pla polític allò que fa pocs mesos semblava adormit. Afegeixen, a més, que veuen amb certa satisfacció incrèdula com diversos partits que havien estat a favor de la línia cada cop adopten més els arguments que l’oposició a la MAT esgrimeix des de fa més d’una dècada.

La sorpresa ha vingut quan Dolors Rovirola –diputada per CIU al Parlament i alcaldessa de Vilademuls, població afectada per la MAT –ha revelat que el Govern de la Generalitat ha encarregat a una empresa externa la valoració de la necessitat de la línia. La Plataforma No a la MAT Selva vol mostrar la seva sorpresa davant d’aquest fet, que aparentment s’ha fet sense tenir en compte els acords presos en la seva reunió amb el Govern.

Marc Vilahur s’ha acomiadat dels participants en el debat demanant-los que siguin responsables en les seves decisions i que no es tanquin en fer política de despatx, sinó que incorporin els arguments i les propostes que la societat civil fa des del carrer.

debat mat

LA GENERALITAT I NO A LA MAT SELVA S’EMPLACEN PER INICIAR UN ESTUDI DE LA VIABILITAT DEL RAMAL DE LA MAT

Destacades

Captura de pantalla 2014-02-11 a las 21.34.45

No a la MAT Selva s’ha reunit avui amb representants del Govern de la Generalitat per tal de traslladar els resultats de la Consulta sobre la MAT i reclamar un cop més que s’aturi i s’arxivi el projecte del Ramal de Santa Coloma i Riudarenes. Els han rebut el Sr. Pere Torres, Secretari d’Empresa i Competitivitat i el Sr. Pere Palacín, Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i Ferran Roqueer director territorial d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catulnya que han escoltat les reclamacions que des de la Plataforma ja es van transmetre al Parlament fa poques setmanes.

Segons la plataforma ciutadana, que compta amb el suport de la Diputació de Girona i una àmplia majoria del Parlament de Catalunya a les mocions que reclamen un replantejament de la necessitat actual de la línia i els 6000 vots de la consulta popular, ara és el torn que el Govern prengui les mesures necessàries per fer efectiva la paralització cautelar del projecte.

Amb la contundència d’aquest suport els portaveus de No a la MAT Selva han demanat als representants del Govern de la Generalitat que es torni a estudiar la necessitat actual del projecte i que, en tot cas, s’estudiïn alternatives més realistes: respectuoses i ajustades a les demandes reals del territori, demanant també “a la Generalitat de Catalunya que intervingui sol·licitant la suspensió del procediment d’autorització”, per tal d’evitar els danys irreversibles que l’inici de les obres suposarien.

Tot i deixar clar que les competències de la Generalitat en aquesta matèria són limitades, el Govern s’ha compromès a replantejar la idoneïtat del projecte en un procés de treball amb els diferents experts coneixedors del territori, la plataforma ciutadana No a la MAT Selva i els tècnics competents de la Generalitat.

La plataforma ciutadana No a la MAT Selva es sent lleugerament optimista respecte els resultats de la trobada i amb tota la voluntat de seguir treballant en favor d’un replantejament del projecte i d’una política energètica més enfocada a cobrir les necessitats del territori.

Segueixen les accions informatives a la Selva 

Tanmateix des de No a la MAT Selva segueixen apostant no només pel rebuig a la línia, sinó també pel plantejament d’un nou model energètic més just per les persones i el territori. Per això, tot i estar movent fils en la via política, tenen la voluntat de “seguir fent feina de formiga removent la consciència dels nostres conciutadans”. Ja tenen diverses accions preparades pel següent mes, com la seva presència al Carnestoltes de la capital selvatana sota el lema “que no ens disfressin les nostres muntanyes” o la celebració d’una jornada tècnica amb la presència d’experts en el mon de la política ambiental, el periodisme ambiental i la gestió energètica del nostre territori.

Entrevista a Joan Martí, doctor i portaveu de la plataforma No a la MAT

Destacades

marti

Joan Martí, metge i membre de la plataforma No a la MAT.

Ja ho veurem si al 2015 la MAT funcionarà o no. Fa molts anys enrera que estava previst. La MAT és una interconexió amb una normativa europea que l’Estat s’està saltant. Malgrat que s’està construint la MAT, nosaltres no donem cap lluita per perduda. Anirem a Europa fins a les últimes conseqüències. Políticament vàrem lluitar, nosaltres tenim molt clara la nostra estratègia judicial. Encara que estigui en funcionament la MAT, fin que l’última sentència judicial ens vagi en contra, podran dir que la MAT està lliure de recursos.

El president MAS a Vilanna va dir “la MAT es farà perquè és interès nacional català” i va silenciar la lluita dels alcaldes AMMAT. REE dirà que el projecte està fet declarat d’utilitat pública (basant-se en una llei franquista de l’any 1956). En l’àmbit polític l’únic que es farà és dir que s’ha intentat “fins a les últimes”. El soterrament és un tema polític, econòmicament i tècnicament es pot fer. Això ja ho va dir Mario Monti. El diàleg per REE és moure una torre 50 metres. No mouran ni una torre, com és el cas de Fellines. Fer cumplire les distàncies de seguretat li correspon a Catalunya i no a Madrid.

ERC ens ha decebut, és còmplice, hauria de fer oposició, parlar d’independència i no parlar d’independència energètica és estrellar-se. La MAT és una dependència absoluta als poders fàctics estatals.

La gent es comença a moure, però en un temps no adequat, arribem tard en l’àmbit polític, perquè en l’àmbit tècnic ells diran que és d’utilitat pública i això ja són termes jurídics. Si les partits estan en contra de la MAT que s’enfrontin judicialment. No ho faran. Diran que ells “ho han intentat i això depèn de Madrid, una altra raó per la Independència”

La MAT tindrà conseqüències en l’àmbit de salut a la gent propera a la MAT tindrà problemes a nivell neurològic, psiquiàtric i pot arribar a causar càncers com la leucèmia. HI ha uns camps electromagnètics i un efecte corona que atrauen gasos radiatius. Hi ha molts científics pagats per REE, això no és seriós, els articles de salut de REE han estat falsejats.

La MAT ha tallat el cor de moltes comarques i calia un debat a l’alçada d’aquesta gran infraestructura. Coincideixo amb Eudald Casadesús, delegat del govern, que abans de fer una infraestructura com aquesta s’ha de fer un debat públic. Però estem en una època d’inquisició i no democràtica. La democràcia no ha entrat en certs poders encara.

La MAT es fa per uns interessos privats amb el vistiplau del govern català. Hi ha responsables que passen de l’empresa al govern. La desconfiança amb determinats polítics és molt gran. El Parlament hauria de vetllar pels ciutadans i vetllen pels interessos dels lobbyes. És la trista constatació que només s’en recorden de les persones per a les eleccions. Ens varen dir que erem de la cultura del “no”, contra el progrés… i mira on ens ha portat aquista política: menys consum d’energia, sobreproducció i sobrant elèctrica, un TAV que funciona sense MAT…

La MAT no solucionaria el tema de les nevades, no s’ha invertit en les xarxes de distribució. Amb la MAT no es solucionarà tots els problemes com diuen, es tracta de canviar el model energètic més proper al ciutadà, més eficient, més estalvi, amb energies renovables controlades pels ciutadans. Cal una cultura nova de l’energia.

La MAT ha provocat un nou model de l’energia a la gent. Un activista si s’ensorra a Fellines no és només contra la torre, sinó contra el model energètic. Nosaltres respectem la lluita cívica per questa nova cultura. No entén com es tracta a la gent que dóna suport pacíficament al canvi de model i a més s’els provoqui. HI ha una protecció oficial a la infraestrucutra i al ciutadà se’ls tracti com un súbdit de l’edat mitjana: tu calla, paga i a més cada mes et pujarem el rebut de la llum i si no pagues et tallarem. Està tolerant per aquesta democràcia “formal” controlada pel mercat econòmic i els partits els interessa.

Es pot veure l’entrevista completa a:

http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-vespre-del-29-01-2014-_-l-entrevista#

EL PARLAMENT TAMBÉ DIU NO A LA MAT

Destacades

Acord de la majoria de partits per aturar el ramal de la MAT

P1110466

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=6918185

L’èxit de la consulta sobre la MAT comença a donar resultat al parlament. Avui membres de la plataforma ciutadana NO a la MAT Selva i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners s’han reunit amb representants de tots els grups parlamentaris excepte C’s al mateix parlament per informar dels resultats de la consulta i traslladar als representants del poble la voluntat ciutadana d’aturar el projecte.

Amb la força dels més de 6000 vots del referèndum del passat diumenge 26 de Gener han demanat que els partits donin suport a un text similar al que es va aprovar en moció d’urgència el passat dimarts dia 28 a la Diputació de Girona on es sol·licita explícitament l’aturada del projecte i l’avaluació de la idoneïtat del mateix i d’alternatives possibles. La moció ha rebut el ple suport de la majoria dels partits de l’arc parlamentari excepte el PP que s’ha avingut parcialment a la decisió.

Alhora CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i CUP s’han compromès a traslladar al representant del Govern de la Generalitat de Catalunya la necessitat d’una trobada amb la plataforma ciutadana per valorar el projecte i que alhora prenguin les mesures necessàries per fomentar una suspensió cautelar del mateix.

P1110443

Finalment també s’ha acordat la realització d’una reunió entre els representants dels diferents grups polítics amb representació parlamentària i REE per tal de valorar la necessitat del projecte i possibles alternatives a la proposta actual.

Amb aquest acte la plataforma ciutadana NO a la MAT Selva impulsa la seva acció política per replantejar el projecte així com preveu la realització de noves activitats ciutadanes i polítiques per a seguir apostant per un model energètic més sostenible i adaptat a les necessitats reals del territori. La reunió s’ha finalitzat amb una roda de premsa coonjunta que podeu consultar a

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=6918185

La Diputació de Girona vota en contra del ramal de la MAT a #scfarners

Destacades

BfF4W9yCMAA1PUN

DIARI DE GIRONA | JESÚS BADENES La Diputació de Girona s’ha posat rebel. Amb els vots de CiU i ERC, el ple provincial va demanar ahir que se suspengui la tramitació del ramal de la línia de Molt Alta Tensió al seu pas per la Selva. L’escrit, que va presentar l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Antoni Solà, només ha rebut el suport de CiU i ERC, mentre que el PSC es va abstenir per les formes en què es va presentar.

Continua llegint

6.001 vots #noalamat

Destacades

1511657_231152470342309_1450212437_n
Els vots totals han estat 6001, dels quals: 78 sí, 5910 no, 13 en blanc

Vots als municipis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes i sils: 3026 vots, dels quals: 35 sí, 2978 no, 13 en blanc.

 
De la resta de municipis de la comarca i de les comarques veïnes: 2975 vots, dels quals: 43 sí, 2932 no.
Recordem que la pregunta consultada era: Està d’acord que es construeixi la línia de Molt Alta Tensió (MAT) i el seu ramal que afectarà els municipis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes i Sils?

VALORACIONS INICIALS
La jornada d’avui evidencia que el territori està totalment en contra de la construcció de la MAT i del seu ramal en els nostres municipis.
La participació ha superat totes les espectatives, i s’ha viscut un ambient familiar i festiva, de la que han participat de grans a petits i de tots els col·lectius i sensabilitats polítiques.
Ens comprometem a fer arribar aquest clar missatge de la població als màxims responsables d’aquest projecte, que són la Generalitat i Red Eléctrica Española. Demà mateix sol·licitarem una reunió urgent amb el President Artur Mas per informar dels resultats de la Consulta i exigir l’aturada i el replantejament d’aquesta obra innecessària i sobredimensionada.
Una altra mesura, ja que molta gent ens ha comunicat que no ha pogut votar a temps, serà la reobertura del vot online per seguir sumant suport. (www.consultamat.org)
A Santa Coloma s’ha assolit el mateix nombre de vots que en la Consulta Popular per la Independència.

 
Moltes gràcies per ajudar a fer-ne difusió.

Una apagada per encendre la Consulta sobre la MAT #noalamat

Destacades

Una marxa de torxes i percussió apaga el “monopoli Elèctric” de la MAT


emoLa tercera apagada de llums i encesa d’espelmes a Santa Coloma ha tingut lloc avui a les 19 h a la plaça del Firal de Santa Coloma de Farners. Com a novetat respecte a les altres apagades, aquesta vegada s’ha realitzat una cercavila amb torxes i amb la percussió de la Banda d’en Pere Botero. Continua llegint

Debat Popular sobre la MAT

Destacades

 

BendBQ9IIAAB6H_

Ahir va tenir lloc un debat popular sobre la MAT sota el títol “l’Espoli de la MAT” en el qual es va oferir un espai de debat i preguntes a les persones que hi van assistir. L’Acte va tenir lloc a les 20 h a l’Auditori de Sta Coloma de Farners i va comptar amb la participació del metge Joan Martí membre històric de la Plataforma No a la MAT Girona i l’alcalde de Santa Coloma de Farners Antoni Solà. Ambdós varen conduir el diàleg amb el públic. D’entre els principals temes que es van sorgir destaquem la impotència ciutadana davant l’actitud agressiva de Red Eléctrica Española, el model energètic que ens ha portat a un país de MATs, l’afectació sobre la salut i la participació democràtica en infraestructures d’aquesta importància.

BenZrtQIIAAfE3y

Joan Martí: “La lluita contra la MAT és un lluita diesel, a llarg termini, no hem de baixar la guàrdia

Antoni Solà: “Esgotarem tots els fronts per tal de demanar que es replantegi aquesta obra innecessària i sobredimensionada. Estem segurament davant d’una altra mala gestió d’aquest país de les infraestructures, com va passar amb el TAV

Ni la intensa pluja va poder apagar la consciència #noalamat !

Destacades

NOMAT

APAGUEM EL MONOPÒLI ENERGÈTIC, ENCENEM LA CONSCIÈNCIA COL·LECTIVA

Malgrat l´intensa pluja, un bon grup de ciutadans han mostrat un cop més, el seu rebuig cap a la MAT, en l´apagada d´ahir 18 de Gener a la Pl. Farners, en la que també hi han hagut els animadíssims concerts dels grups Irish Corner i Namorada!
El proper dia 25 de gener l’apagada es farà a la Plaça Firal i es farà una cercavila pel centre de Sta Coloma amb geganters, grallers, batucada, trabucaires… per recordar a tot el poble que l’endemà tindrà lloc la consulta popular sobre la MAT

700 persones caminen contra la MAT

Destacades

L’èxit aclaparador de la caminada organitzada per l’AEiG Roca Guillera i No a la MAT Selva dinamita la campanya cap a la Consulta Popular del 26 de gener.

caminda 2

Santa Coloma de Farners va convertir-se ahir en l’epicentre de la lluita per aturar la MAT. Prop de 700 persones vingudes d’arreu de les comarques gironines van participar en una caminada en contra de la línia, per exigir un cop més l’aturada del projecte.

Apaguem el monopoli i encenem la consciència #noalamat

Destacades

No a la MAT

Aquest dissabte dia 11 de genera les 19 30 h encetem una ronda d’apagades de l’enllumenat públic amb el lema “Apaguem el monopoli elèctric i encenem la consciència col·lectiva” amb l’objectiu de que els ciutadans prenem consciència del monopoli energetic. Al mateix temps l’acció servirà per donar a conèixer la consulta del 26 de gener sobre la MAT.
 
11/1/2014 19:30 h Plaça de la Pau
18/11/2014 19:30 h Plaça de Farners
25/11/2014 19:30 h Plaça Firal (cercavila)
 
Cada dia hi haurà una activitat durant l’encesa de les espelmes: lectura manifest, trabucaires, proejccions…
 

Els Reis Mags contra la M.A.T. a Sta. Coloma de Farners

Destacades

Com cada any, ses majestats els Reis d´Orient han passat aquesta nit per Sta. Coloma de Farners, amb tots els seus patges, les seves carroces plenes de juguets, i una de ben grossa plena de carbó.

En el seu discurs des del balcó de l´Ajuntament, ens han explicat que venien carregats amb molts regals per a tots els nens i nenes que s´han portat bé, i tones de carbó per aquells que volen destruir el nostre poble amb les torres gegants de la M.A.T.

DSCN4756

Calendari d’accions per la Consulta del 26G

Destacades

Us informem del calendari previst per les properes setmanes en relació a les accions reinvindicatives i de difusió de la Consulta Popular sobre la MAT que tindrà lloc el 26 de gener:
5/1 Acció a la cavalcata de Reis de Sta Coloma
10/1  Assemblea al Sindicat de Riudarenes
11/1 Apagada de llums i encesa d’espelmes: Plaça de la Pau (SCF)
12/1 Caminada i botifarrada a l’ermita de Farners
15/1 Assemblea a la biblio. (SCF)
18/1 Apagada de llums i encesa d’espelmes: Plaça Farners (SCF)
20/1 Acció al Pelegrí de Tossa (SCF)
22/1 Acte central de campanya al Teatre Catalunya: debat popular sobre l’Espoli de la MAT (SCF)
24/1 Documental Mans Unides a la biblioteca J. Vinyoli (SCF)
25/1 Concentració i recorregut pel poble amb trabucaires. Apagada de llums i encesa d’espelmes: Plaça del Firal (SCF)
26/1 Consulta Popular sobre la MAT a Riudarenes, Sils i Santa Coloma F.

RIUDARENES 10_122 caminada 2 Caminada

Molt bona acollida del vot anticipat de la consulta de la MAT

Destacades

foto-4

 

Avui dia 28 tots aquells colomencs que per circumstàncies diverses no podran votar el dia vinent 26 de gener a la Consulta Popular sobre la MAT, han tingut l’ocasió de fer-ho. La jornada ha tingut lloc a la Bilbioteca J. Vinyoli de Sta. Coloma de les 11 a les 13 h. Els perfils dels votants ha estat molt divers, però majoritàriament estudiants que estan a l’estranger i famílies que han vingut a veure els seus familiars en aquestes dates de nadal. Una opinió majoritària dels votants és que estan satisfets per tal de poder-se expressar a les urnes malgrat no ser-hi aquí el 26 de gener. En el moment de tancar les urnes, el president ha dipositat els vots en un sobre i s’ha aixecat acta sobre la quantitat de vots recollits que es costudiaran fins al recompte de la Consulta Popular. Gràcies a aquesta iniciativa, promoguda per un grup de joves que estan a l’estranger, s’ha recollit una cinquantena de vots que tenen el seu pes emocional i democràtic en or.

L’acció d’avui també ha servit com a prova de foc dels instruments i espais on es portarà a terme la Consulta (Riudarenes, Sils i Sta. Coloma) i també ha servit per donar a conèixer-la una mica més.

Ens sobren les raons per dir NO a la MAT

Destacades

Ivette Casadevall ESPAñA

http://www.youtube.com/watch?v=siXXeDVv_Vw Perquè no volem la MAT, ni aquí ni enlloc, per la salut dels nostres i pel rerefons obscur de la MAT, NO LA VOLEM!!!!!!

jordi pibernat mas SANTA COLOMA DE FARNERS, ESPAñA

Perquè la preservació del paisatge és molt important, i no és just que unes empreses es lucrin a costa de destruir el patrimoni de tots. Continua llegint

Presentació Consulta a Riudarenes (19/12) i Sils (20/12)

Destacades

RDN SILS
El dijous dia 19 a les 20 h a la Llar de Jubilats de Riudarenes i el divendres dia 20 a les 20 h al Centre Cívic de Sils es fara la presentació de la Consulta Populars sobre la MAT i una xerrada informativa sobre l’estat actual.
Si us plau feu-ne difusió entre els vostres contactes. Continua llegint

La consulta popular sobre la MAT activa els colomencs per aturar el ramal

Destacades

ahir

Ahir es va fer la presentació de la Consulta Popular contra la MAT del 26 de gener que va omplir la bilioteca municipal. Santa Coloma esdevé la Gàl·lia de la MAT

Ahir es va fer la presentació de la Consulta Popular contra la MAT del 26 de gener que va omplir la biblioteca municipal L’ambient que es va respirar ahir a la presentació de la Consulta Popular sobre la MAT va deixar palès que els colomencs/ques no estan disposats a permetre que es construeixi el ramal. Els membres de No a la MAT Selva van posar en antecedents sobre aquest projecte i també varen desemmascarar algunes de les mentides del govern i REE osbre la seva justificació. La consulta es celebrarà el dia  26 de gener i comptarà amb unes activitats reivindicatices paral·les en les que s’hi ha sumat la totalitat del teixit associacitiu colomenc.

El calendari d’accions, entre d’altres, contempla accions informatives pels mercats setmanals, manifestacions regulars, accions reivindicativa per cap d’any i reis, una xerrada amb experts, taller de pancartes, apagades de l’enllumenat públic i encesa d’espelmes…

La votació es farà simultàniament a Santa Coloma, Sils i Riudarenes i podran votar els habitants d’aquestes poblacions i també tota la gent que vulgui donar suport d’altres municipis. Les votacions a Sta. Coloma es faran a la biblioteca de les 9 a les 21 h.

Els ciutadans i tothom que ho desitgi té temps de presentar al·legacions fins el dia 14 de gener i rebran el suport tant de l’Ajuntament com de No a la MAT Selva.

L’alcalde de Sta. Coloma va comentar que estaven davant l’agressió més gran que el territori ha patit i amb una imposició que mereixia una resposta democràtica i massiva a la votació del dia 26 de gener. A més, va enviar un missatge clar a REE: “Hi posarem totes les traves possibles

Les veritats de la MAT, tot allò que necessites saber

Destacades

Difondre les “verirtats de la MAT”  als nostres conciutadans, l’opinió pública general i l’administració, és un intent per trobar vies que facin al govern replantejar-se el recolzament que fins ara n’està donant.

1.-Necessitem a les comarques gironines una línia de molt alta tensió?

S’intenta confondre l’opinió pública en barrejar les necessitats autèntiques de millorar el servei de subministrament i distribució elèctrica a Girona amb l’estratègia de negoci que les empreses elèctriques estan impulsant. Hi ha un descents del consum elèctric, el TAV està funcionant sense 400 Kw i de la MAT no subministrarà electricitat a les llars.

2.- Està justificada la construcció d’una línia de 400 kv per subministrar al TAV? Continua llegint

Impacte crític de la MAT al nostre entorn (Fractàlia 2007)

Destacades

aligot

La consultoria Fractàlia va emetre un informe el maig del 2007 determinant l’impacte global CRÍTIC que el pas de la MAT afecta els valors paisatgístics, la possibilitat de desenvolupament turístic de la zona, els elements geològics d’interès i que compromet la conservació d’espècies de fauna protegides, especialment pel que fa a espècies migratòries.

Consulta l’estudi complert (o llegeix a continuació les conclusions)

Continua llegint

Conclusions i mentides sobre la MAT (2008 Josep C. Vergés)

Destacades

Resum executiu de “Evaluation of the MAT Project” – Associació de Municipis MAT i IAEDEN

Avaluació del projecte MAT per Josep C. Vergés M.A. (Hon.) Econ. Cantab., Ph.D. Barcino

Girona, juny 2008

 

Una greu conseqüència és que s’ha produït una complicitat europea en la discriminació dels catalans d’Espanya. El govern espanyol ha fet servir tres lleis feixistes de 1924, 1954 i 1966, durant les dues dictadures militars, ignorant les seves pròpies lleis democràtiques i la llei europea per tirar endavant la Interconnexió Europea, com mostra el projecte de 2008 de la subestació de Riudarenes. La portada diu clarament: Projecte Co-Finançat per la Unió Europea. La Unió Europea es fa així complícita amb l’ús de lleis feixistes per eludir la Convenció d’Aarhus i l’Estat de Dret democràtic.

Continua llegint

Calendari Consulta Pouplar No a la MAT 26 gener 2014

Destacades

Captura de pantalla 2013-11-30 a las 13.29.50

CALENDARI CONSULTA  NO A LA MAT – SELVA

Aquest és el calendari provisional d’accions reivindicatives i d’informació sobre la campanya del a Consulta Popular sobre la MAT del 26 de gener de 2014. Atenció els actes són subjectes a canvis, s’anira actualitzant regularment.

Data darrera actualització: 30/11/2013

Continua llegint

Per què volem fer una Consulta Popular sobre la MAT?

Destacades

Captura de pantalla 2013-11-30 a las 13.29.50

Recentment l’empresa Red Elèctrica de España ha presentat el projecte executiu de la construcció imminent del ramal de la MAT que està previst que passi al costat del nucli i pel mig dels nostres paratges naturals i culturals (Farners, Roca Guillera, Argimon, Guilelries…).

Les previsions és que, si no ens mobilitzem pel mes de febrer ja veurem els primers moviments de terres i aixecament de torres. Disposem de 30 dies per a presentar al·legacions a les oficines de l’Ajutament de Sta Coloma de Farners.

L’agrupació ciutadana No a la MAT Selva ha estat liderant diferents accions per donar-ho a conèixer a la població. Atès la imminència de les obres i la transcendència de l’impacte que tindran, fa necessari una resposta més contundent i massiva per mostrar el rebuig total a la MAT. Continua llegint

Estem a favor de la Molt Alta Tensió, espiritual

Destacades

Estem a favor de la Molt Alta Tensió, espiritual 

Imatge

El passat 13 d’octubre va tenir lloc en el Centre de Retirs de la Fradera i el Rossell de Sta Coloma de Farners una jornada de meditació i reflexió sobre l’impacte de l’home en el medi ambient. 

Des del punt de vista del busdisme, els valors humans i espirituals i les relacions humanes  són més importants que els valors materials o econòmics. En la nostra filosofia hi té cabuda la proteccoó del medi ambient. La nostra tasca també consisteix en oferir a les persones un lloc que els faciliti trobar la pau interior, connectar-se amb un mateix i amb la natura que els envolta. Malauradament la MAT és una amenaça per a tot això.

El traçat de la MAT passarà a tocar del Centre de Retir on molta gent ve a recollir-se dins la bellesa d’aquest entorn, és un dels pocs llocs que encara ens pot oferir un espai adient per la pràctica de la meditació i per connectar amb un mateix. Creiem que aquest entorn de pau, puresa i tranquil·litat cal cuidar-lo i protegir-lo. En el busidme diem que “si el que desitgem és útil i no fa mal al medi ambient ni a nosaltres mateixos, ha d’ésser considerat com necessari. Però si no compleix aquestes condicions és millor pensar dues vegades per què ho volem i si és realment útil”.

Donat que en l’Univers tot està interconnectat de forma natural, tot el mal que l’home faci a la natura se’l farà a si mateix. No volem que la MAT destrossi el nostre entorn ni el nostre futur.

 Podeu veure el video a https://www.facebook.com/photo.php?v=218499584940931&l=4007626341096365310

Monasteri Budista Kagyu Samye Dechi Ling
Can Toni Mola

Castanyet – 17430 Santa Coloma de Farners – Girona

Telèfon: 872 012 171 (fijo) – 681 168 203 (móvil)

E-mail: centroretiros@samye.es

Jornada cultural reinvindicativa No a la MAT Selva

Destacades

 

72681_10201784446434167_1998416479_n

Dissabte dia 12 d’octubre, al llarg de tot el dia, es celebraran diversos actes per reivindicar que no volem la MAT ni aquí, ni enlloc, al mateix temps que es dona a conèixer el problema que pot patir el nostre territori en els propers mesos.

A les 11 del matí tindrà lloc una xerrada a Can Moragues (Riudarenes) amb el Sr. Marc Roselló Casas, membre de Som Energia, que ens parlarà de:
“Cooperatives de consum i producció d’energies renovables, el cas de Som Energia”
Posteriorment es realitzarà entre aquells assistents que ho desitgin:
“Alta col·lectiva de socis a Som Energia i canvi col·lectiu de comptadors per a un nou model energètic”. Cal portar: factura de la llum i número compte bancari.

A les 14h, al Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners, tindrà lloc la 1a Carmanyolada popular i reivindicativa Defensem el Territori.

A partir de les 17h, al mateix parc de Sant Salvador tindran lloc els següents concerts:

La Cobla en Defensa del Territori
El Coro de Farners
Combo de la EMM Josep Carbó
Ajiako Cubano
Jordi Pèlach
Scot & Cat
Waltrapa &The Cashmakers
A Granel
Trempany
Illinoise

Alta col·lectiva a Som Energia #Noalamat

Destacades

ALTA

 

L’oligopoli centralitzador energètic de l’estat espanyol no reflexa ni les necessitats territorials ni la realitat nacional dels espais afectats. Aquestes accions planejades des del lobby energètic i impulsades per legislacions proteccionistes impedeixen que el nostre país tendeixi cap a un futur energètic més equitatiu i pròsper per a la societat i per als ciutadans, basat en xarxes d’energia descentralitzades.

Així doncs des de Fundació Emys i NO A LA MAT hem decidit, de la mà de la cooperativa sense ànim de lucre de producció distribució i consum d’energies renovables Som Energia, realitzar una campanya de alta de comptadors col·lectiva amb Som Energia.

Amb aquesta acció volem sol·licitar una gestió energètica al nostre país més centrada en les renovables els petits productors i l’autoconsum, deixant de finançar projectes d’ètica discutible per al territori català i enfortint altre projectes amb un fort component social enfocades al bé comú.

Dona’t d’alta a Som Energia i fes un canvi de comptador, suma’t a l’acció col·lectiva per a un nou model energètic i per dir així NO A LA MAT.

Cal portar: factura de la llum i número compte bancari.

 

XERRADES PER UN NOU MODEL ENERÈTIC AL NOSTRE TERRITORI

 

 

“Crisi energètica i esgotament d’un paradigma: cap a on volem anar?”

 Dissabte 5 d’Octubre de 2013 (12h) Can Moragues (Riudarenes)

Amb el Dr. Jordi Solé Ollé, investigador del departament d’Oceanografia Física de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), professor de la UAB i membre de l’Oil Crash Observatory, que ens parlarà de:

 “Cooperatives de consum i producció d’energies renovables, el cas de Som Energia”

Dissabte 12 d’Octubre de 2013 (12h) Can Moragues (Riudarenes)

Amb el Sr. Marc Roselló Casas, Membre de Som Energia, Responsable de serveis als socis i projectes.

I posteriorment es realitzarà entre aquells assistents que ho desitgin:

Alta col·lectiva de socis a Som Energia i canvi col·lectiu de comptadors per a un nou model energètic, per dir NO A LA MAT. Cal portar: factura de la llum i número compte bancari.

 

 

 

 

Els Ajuntaments han de liderar la consulta sobre la MAT

Destacades

Els participants a l’assemblea d’ahir dia 18 de setembre, es va acordar començar una ronda de visites amb els alcaldes i responsables de REE per tal de posar a l’agenda política el debat de la MAT.

Ahir va tenir lloc l’assemblea de No a la Mat Selva en la qual en un primer moment es va fer un repàs a les notícies en relació a la MAT i de les darreres activitats dutes a terme, el taller de pancartes i les parades informatives a l’aplec d’Argimon i al mercat de Riudarenes.

El segon punt de l’ordre del dia es va dedicar a les properes activitats que tindran lloc per la festa major de Santa Coloma de Farners, la de Sils, la Riudatrail i la ruta de les 10 ermites. En totes elles hi haurà una presència important de No a la MAT Selva.

El punt fort de la nit va ser el darrer en el qual es van preparar les comissions per realitzar diferents visites i entrevistes amb els alcaldes dels municipis afectats i també als responsables de Red Eléctrica de España. L’objectiu de les visites és per demanar als ajuntaments de Santa Coloma de Farners i Riudarenes que liderin el procés de consulta popular en relació a la MAT, atès que tenen plenes competències per fer-ho.
assemblea 18

No a la Mat Selva farà una consulta pel dret a decidir la MAT i fomentarà donar-se de baixa de les elèctriques.

Destacades

 Avui reunits en assemblea s’han ultimat els detalls de les properes mobilitzacions a les festes majors i també ha sorgit la proposta de realitzar una consulta als veïns de Riudarenes i Santa Coloma per poder exercir el dret a decidir sobre la MAT. 

Avui, com cada dimecres, ha tingut lloc l’assemblea de No a la MAT Selva a les 20 h a la biblioteca J. Vinyoli de Santa coloma de Farners. A l’ordre del dia no ha faltat fer referència a l’acte desmesurat dels Mossos d’Esquadra al grup de joves d’Orriols, fet al qual l’entitat de la Selva s’hi ha solidaritzat.

 

El primer punt de l’ordre del dia estava dedicat a ultimar les accions a l’aplec d’Argimont, a la Festa Major de Riudarenes i a la de Santa Coloma, a la Ruta de les Ermites i a la Festa de la Ratafia de Santa Coloma. S’han creat diferents comissions que realitzaran parades informatives amb recollida de signatures i donatius, i diferents tallers com el que es farà aquest dissabte al matí taller de confecció de pancartes a favor d’un “nou model energètic al nostre territori, no a la MAT”.

foto-1

Pel mes d’octubre ja s’estan preparant diferents concerts en benefici de la lluita antimat, una sortida popular familiar en una part traçat, una gran xerrada informativa  la població, una campanya per tal que els usuaris es canviïn de companyia com a mesura de pressió i de rebuig a la MAT…

 

Una de les que es presenta com a una de les principals accions de No a la MAT Selva és la realització d’una consulta popular pel dret a decidir sobre la MAT entre els veïns de Santa Coloma i Riudarenes recollit en el Conveni Internacional d’Arhus, que fa referència a l’accés a la informació, la participació del públic i accés a la justícia en temes de medi ambient i concretament en esteses elèctriques de 220 kV o més. Fins i tot, Mario Monti, mediador europeu per la MAT, va proposar fer una consulta popular sobre aquesta línia, que si que es va fer a la Catalunya Nord i que aquí s’ha vetat completament.

 

La propera trobada trindrà lloc el dia 18 de setembre a les 20 h a la biblioteca J. Vinyoli de Santa Coloma per seguir treballant per un nou model energètic al nostre territori, no a la MAT.

Plataforma NO A LA MAT Girona. Comunicat de Premsa 4 de setembre de 2013

Destacades

Les tramitacions de la línia d’interconnexió elèctrica Sentmenat – Baixàs (MAT) han rebut un nou impuls aquest estiu. Per una banda, s’ha procedit a atorgar l’autorització administrativa al ramal Coll de l’Espinau (Santa Coloma de Farners) – Riudarenes i, d’altra banda, s’ha declarat d’utilitat pública el tram Bescanó – Santa Llogaia, fet que ha provocat la intensificació de les obres que es realitzen en aquesta zona.

Malgrat l’avanç de la MAT, la gent del territori torna a mobilitzar-se mostrant el seu rebuig contundent a una infraestructura de la qual no s’ha justificat la necessitat amb arguments sòlids i coherents.

La tramitació administrativa del ramal Santa Coloma de Farners – Riudarenes durant el mes d’agost ha reactivat el moviment ciutadà d’oposició a la MAT que, paral·lelament a la seva constitució i organització, ha interpel·lat les administracions i la població amb l’objectiu d’aturar el previsible inici d’obres.

A més a més, les obres en marxa del tram Bescanó – Santa Llogaia no han desanimat la gent del territori a continuar oposant-se a la MAT i, alhora, ha aparegut un moviment de protesta aglutinat al voltant de l’acampada de resistència activa per a la defensa del territori.

Aquesta acampada va començar el 23 d’agost i fins diumenge passat, 1 de setembre, s’havia instal·lat, amb el permís dels propietaris, en tendes de campanya en un terreny afectat pel pas de la MAT. Durant aquesta setmana aquest grup ha realitzat activitats de sensibilització i informació sobre la MAT. Han difós informació als pobles afectats i han realitzat marxes pels paisatges que quedaran definitivament degradats si continua la construcció de la MAT.

Volem denunciar que, des dels primers dies d’existència d’aquesta experiència d’oposició a la MAT, s’ha produït una desmesurada actuació policial. Els Mossos d’Esquadra han pressionat els opositors del campament per fer-los desistir de continuar una lluita, que es planteja des de la desobediència civil. Els registres, les identificacions, les intimidacions i els canvis deliberats de les senyalitzacions per arribar al campament han estat pràctiques quotidianes de la policia catalana.

Divendres passat, 30 d’agost, l’assetjament policial va pujar un grau més i els acampats van haver de suportar els vols d’un helicòpter de la policia. Dissabte 31 d’agost s’havia organitzat una trobada i una sèrie d’actes al poble de Cervià de Ter. Entre els actes programats es va fer una excursió a la zona d’aquest municipi on es fan les obres de la MAT. Un helicòpter va seguir la marxa, i es van desplaçar fins a Cervià nombroses dotacions d’agents antiavalots procedents de la tristament famosa Brigada Mòbil amb seu a Sabadell. La presència policial va ser desproporcionada i l’encerclament dels excursionistes reivindicatius al pas per la Nacional II va provocar un tall de la circulació, que no havien previst els organitzadors de l’acte.

El diumenge 1 de setembre els activistes de l’acampada van decidir instal·lar-se en un espai menys provisional i van ocupar el Mas Castelló d’Orriols, construcció abandonada i afectada també per la MAT. Des del primer moment han patit l’actitud amenaçadora i violenta dels Mossos que busquen la provocació i l’enfrontament per tal de justificar un desallotjament que avui dia seria il·legal.

Mas Castelló

Des de la Plataforma No a la MAT denunciem aquesta situació d’assetjament  injustificat envers un col·lectiu que no està practicant accions violentes. Les declaracions dels responsables policials, que justifiquen la persecució que estan duent a terme pel risc de sabotatges, no tenen cap base ja que en els nombrosos registres que han fet no han trobat res susceptible de produir danys.

També denunciem que en un moment de crisi i retallades brutals es malbaratin ingents recursos públics per intimidar i criminalitzar un col·lectiu que de manera pacífica i legítima es manifesta contra la MAT.

Com a ciutadans ens preocupa que el cos dels Mossos d’Esquadra esdevingui en aquest context de crisi política, econòmica i social una força cada vegada més repressiva que d’ordre públic.

Girona, 4 de setembre de 2013.

http://noalamatgirona.wordpress.com/2013/09/04/plataforma-no-a-la-mat-comunicat-de-premsa-4-de-setembre-de-2013/

No a la MAT Girona

Les tramitacions de la línia d’interconnexió elèctrica Sentmenat – Baixàs (MAT) han rebut un nou impuls aquest estiu. Per una banda, s’ha procedit a atorgar l’autorització administrativa al ramal Coll de l’Espinau (Santa Coloma de Farners) – Riudarenes i, d’altra banda, s’ha declarat d’utilitat pública el tram Bescanó – Santa Llogaia, fet que ha provocat la intensificació de les obres que es realitzen en aquesta zona.

Malgrat l’avanç de la MAT, la gent del territori torna a mobilitzar-se mostrant el seu rebuig contundent a una infraestructura de la qual no s’ha justificat la necessitat amb arguments sòlids i coherents.

La tramitació administrativa del ramal Santa Coloma de Farners – Riudarenes durant el mes d’agost ha reactivat el moviment ciutadà d’oposició a la MAT que, paral•lelament a la seva constitució i organització, ha interpel•lat les administracions i la població amb l’objectiu d’aturar el previsible inici d’obres.

A més a més, les…

View original post 501 more words

No a la MAT Selva es mobilitza i demana a l’Ajuntament que també ho faci instal·lant un cartell anti MAT a l’entrada del municipi.

Destacades

Les obres del ramal de la MAT segurament començaràn a principis d’aquest hivern i No a la MAT Selva fa una crida a la mobilització dels ciutadans i especialment als l’Ajuntaments de Santa Coloma i riudarenes aprofitnat la Festa Major.

No a la Mat Selva ha preparat un seguit d’accions informatives durant les setmanes vinents amb l’objectiu principal d’informar a la població de les greus conseqüències de la construcció del ramal de la MAT de 400 Kw entre Riudarenes – Santa Coloma de Farners.

Per una banda s’iniciarà una campanya de recollida de signatures per a tot l’Estat a través del portal Change.org i també mitjançant punts de recollida en comerços i paradetes instal·lades en la festa major de Santa Coloma de Farners, Riudarenes i també per la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners. En aquests punts també es podran recollir fulletons, rebre informació i fer aportacions econòmiques per donar suport a la campanya. Es farà un taller de pancartes per tal que tothom que vulgui tenir-ne una la pugui fer fàcilment i en un moment. Pancartes que amb el permís de l’Ajuntament, se situaran en llocs i actes importants.

Cartell dia 4_9_2013

Aprofitant la Festa Major es farà una xerrada informativa a la població amb diversos experts que informin del que és, què representa i les conseqüències de paisatge, salut i econòmiques de la construcció del ramal de la MAT. En aquest sentit, No a la MAT Selva amb el suport de dentitats i científics del territori crearà una comissió per obrir el debat  i plantejar alternatives en el territori davant l’actual model energètic i la seva planificació poc respectuosa amb les persones i el medi.

Aprofitant que el dia 29 de setembre es farà la Ruta de les 10 Ermites, el Centre Excursionista Farners i No a la Mat la Selva han preparat una acció informativa i reivindicativa.

No a la MAT Selva demana a l’Ajuntament de Santa Coloma i Riudarenes que instal·lin, com més aviat millor, un cartell a l’entrada del municipi de rebuig la MAT.

Es fa una crida a tots aquells ciutadans que s’afegeixin o que proposin activitats per informar del que suposa la construcció del ramal de la MAT i també del model i la planificació energètica en el territori que ens estan imposant.

El proper dia 4 de setembre a les 20 h a la biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners tindrà lloc la propera assemblea de No a la MAT Selva.

No a la MAT anuncia mobilitzacions per la Festa Major de Santa Coloma i Riudarenes

Destacades

Ahir, dimecres dia 21 d’agost, va tenir lloc a les vuit del vespre a la biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners, la tercera trobada de No a la MAT Selva. El principal punt de l’ordre del dia era presentar la creació de les quatre comissions de treball i les seves principals línies d’acció. Entre elles, la comissió d’activitats, que planifica diverses accions aprofitant les dates assenyalades de les festes majors de Santa Coloma de Farners i Riudarenes previstes per a finals del mes vinent. Al mateix temps s’ha escollit un seguit de dates significatives per organitzar més mobilitzacions.

21_8_13 No a la MAT Selva2

Es farà un gran esforç per informar a la població sobre els greus efectes sobre la salut que el camp magnètic de la MAT pot comportar als ciutadans i visitants de Santa Coloma i Riudarenes (com per exemple l’aparició de diferents tipus de càncer, entre moltes d’altres malalties).

No a la MAT Selva convida a les entitats i administracions del territori a sumar-se a l’onada de mobilitzacions per mostrar el rebuig total a aquest atemptat contra el territori i  les persones.

La propera trobada de No a la MAT Selva tindrà lloc el dia 4 de setembre a les 20 h a la biblioteca J. Vinyoli de Sta Coloma. Amb aquestes trobades es pretén convidar al màxim de població a conèixer els riscos i les mentides descobertes dels governs espanyol i català en relació a la MAT.

El Parlament demana revisar el Ramal de la MAT i reclama una reunió amb REE

Imatge

Fa dues setmanes membres de No a la MAT Selva van reunir-se al Parlament amb els diversos grups parlamentaris per traslladar als responsables polítics els 6001 vots de la consulta sobre la MAT. D’aquesta trobada van sortir diversos compromisos per part de CIU, ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP, compromisos que aquesta setmana ja s’han materialitzat.

Els cinc grups han entrat a tràmit conjuntament una moció on es demana que es torni a estudiar la necessitat actual del ramal, amb l’objectiu de revisar si cal construir-lo i si el traçat actual és el més convenient. Aquesta proposta s’aprovarà al següent Ple del Parlament, però els partits han volgut explicitar ja des d’ara la seva opinió presentant-la junts.

També de forma unitària els 5 grups parlamentaris han enviat avui una carta al president de REE on, després de citar diversos dels arguments esgrimits per No a la MAT Selva, li demanen una reunió urgent per tal “d’intercanviar parers”.

Aquestes dues accions formen part de les diverses reaccions polítiques que hi ha hagut després de la Consulta sobre la MAT, a les quals cal afegir el compromís de tornar a estudiar la idoneïtat del Ramal que la Generalitat va prendre el dimarts, també després de reunir-se amb membres de No a al MAT Selva i representants de l’Ajuntament de Santa Coloma.

Des de la plataforma ciutadana estan satisfets que el desacord del territori estigui entrant al curs polític, però seguiran fent feina per mantenir viva la pressió dels ciutadans i el suport a un nou model energètic adaptat a les necessitats real dels ciutadans i del territori.Imatge