Cop definitiu al Ramal

Destacades

El Congrés insta el Govern espanyol a paralitzar i derogar el projecte de ramal de la mat a Riudarenes i Santa Coloma de Farners

S’aprova la Proposició No de Llei impulsada per la plataforma ciutadana No a la MAT Selva

img-20161005-wa0007

Cop definitiu per aturar el projecte de Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes. Aquest matí la Comissió d’Indústria, Energia i Turisme del Congrés dels Diputats ha aprovat per 19 vots favorables, 17 en contra i 1 abstenció una Proposició No de Llei que insta el Govern Espanyol a paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo, així com a estudiar alternatives tècnicament, ambientalment, econòmicament i socialment més idònies per les necessitats del territori.

La feina feta dóna els seus fruits, però cal seguir amatents.

Dos anys i mig després de la Consulta Popular sobre el Ramal, per fi podem dir que aquest és el pas definitiu per evitar la construcció del ramal. Fins ara la mobilització social havia aconseguit fer moure fitxa a les institucions catalanes: havíem aconseguit el posicionament contrari al projecte a totes elles, des dels Ajuntaments fins al Parlament i la Generalitat. Ara hem aconseguit una majoria sòlida al Congrés dels Diputats, que és l’organisme competent en àmbit d’energia.

La dedicació i la constància de tanta gent que ens hem compromès a aturar aquesta agressió al nostre territori tenim avui la satisfacció de veure com els representants polítics han escoltat, per fi, el que tant temps portem reclamant. Gràcies a les diputades i diputats gironins, que ens han acompanyat en aquest tram final del camí; però sobretot gràcies a vosaltres, que no heu defallit ni un moment.

Amb aquest nou pas posem molt difícil que el Govern espanyol i REE tirin endavant el projecte del Ramal. Fer-ho, no voldria dir només passar per alt la veu del territori, sinó que estarien desobeint el mandat emès per una majoria de diputats del Congrés. Però sabem que són capaços d’intentar tirar pel dret i construir-lo igualment.

Per aquest motiu hem de seguir amatents i hem de controlar de prop que el Govern, hi hagi o no terceres eleccions, compleixi aquest acord al que hem arribat. Només amb constància i determinació aconseguirem arribar fins al final.

La nostra feina no s’acaba aquí

El que avui hem aconseguit marcarà un abans i un després en les lluites per aconseguir un model de societat respectuós amb el territori. Que el Congrés dels Diputats rectifiqui i tiri enrere un projecte innecessari, però que ja ha estat tramitat, genera un precedent que pot ser exemple per moltes altres infraestructures perjudicials pel nostre entorn.Així doncs, des de No a la MAT Selva ens hem de posar a disposició de totes les entitats que es trobin en casos semblants i a les que la nostra experiència pugui ajudar

Així mateix,  seguirem treballant per un nou model energètic a partit de l’expansió de la #MocióRenovable—aprovada recentment a Santa Coloma de Farners—a tota la comarca de la Selva i arreu del territori.

Majoria al Congrés per aturar el projecte del Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes

Destacades

La Plataforma No a la MAT la Selva porta la veu del territori a Madrid per paralitzar definitivament l’execució del projecte de ramal

La plataforma No a la MAT Selva i els alcaldes de Santa Coloma de Farners i Riudarenes s’han reunit aquesta tarda al Congreso de los Diputados amb els partits amb representació a Girona per culminar un procés de treball per aturar l’execució del projecte del Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes.

Després d’aconseguir que el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat s’hagin oposat a aquesta infraestructura, No a la MAT la Selva ha decidit emprendre una nova iniciativa dirigida a l’organisme amb competències en matèria d’energia, per paralitzar formalment i definitivament el projecte de Ramal. Segons Marc Vilahur, membre de la plataforma, els motius per aquesta decisió són suficients: “diversos estudis independents ens han demostrat que el projecte de Ramal és la pitjor opció per garantir les necessitats elèctriques del territori”.

A aquest efecte, s’ha entrat a registre una Proposició No de Llei que insta el Govern Espanyol a paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo, així com a estudiar alternatives tècnicament, ambientalment, econòmicament i socialment més idònies per les necessitats del territori. La moció compta amb el suport de PSC-PSOE, En Comú Podem-Unidos Podemos, ERC i CDC; que conformen una majoria absoluta de la cambra i s’han compromès a defensar-la conjuntament.

Tal com ha expressat Vilahur “Amb aquesta moció, els partits que la secunden donen resposta a un clam de la ciutadania, per aturar un projecte innecessari i perjudicial pel territori”.

Amb aquesta acció, No a la MAT Selva fa una passa clau en la consecució d’un dels seus objectius: impedir la construcció del Ramal. Tanmateix, l’entitat no es no vol aturar aquí i segueix treballant per la transició a un nou model energètic renovable i sostenible. En aquest sentit seguiran treballant per l’expansió de la #MocióRenovable, aprovada recentment a Santa Coloma de Farners, a tota la comarca de la Selva i arreu del territori.

 

A continuació podeu llegir el text sencer:

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS ABAJO FIRMANTES al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Congreso de los Diputados,  septiembre de 2016

 

Exposición de motivos

La necesidad del ramal de la línea de la MAT Vic-Bescanó con un trazado previsto por Santa Coloma de Farners y Riudarenes ha sido cuestionada por diversos informes técnicos realizados al respecto por el territorio, así como por las instituciones políticas y organizaciones sociales del territorio.

En tal sentido, se expresan los siguientes informes:

– El informe “Necesidad actual de la línea aérea a 400 kV, doble circuito, con entrada y salida en la subestación de Riudarenes, de la línea Vic – Bescanó, de la viabilidad de sustituirla por el paso de la línea actual de 132 kV a 220 kV y estudio de la viabilidad técnica de soterrar la citada línea “, realizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya, a petición de la Generalitat en cumplimiento de la Moción 91/X del Parlament de Catalunya, sobre la política energética (tramo. 302-00131/10) concluye que el proyecto del ramal no es una solución técnicamente eficiente ni interesante como opción de trazado para satisfacer los objetivos para los que estaba planificada, y que propone hasta 6 alternativas más viables y eficientes técnicamente.

– El informe “Estudio de alternativas a la línea de MAT (400kV) en el ramal de Riudarenes – 2015 (CILMA)”, encargado por la Diputació de Girona al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA), valorando en profundidad los impactos de ejecución de la línea sobre el territorio, propone alternativas de producción local de energía eléctrica mediante sistemas solares fotovoltaicos y demuestra la viabilidad y competitividad económica de las energías renovables en la comarca de la Selva, considerándolas mucho más rentables y eficientes que la MAT.

– El Estudio de Impacto Ambiental realizado por la Fundación Emys para la Plataforma NO a la MAT Selva considera irreparable el elevado impacto que esta infraestructura supone por el territorio y por su patrimonio natural.

Asimismo, el posicionamiento de las instituciones del territorio es unánime en contra del citado ramal de la MAT. En tal sentido se han expresado por unanimidad o amplia mayoría -en mociones aprobadas en 2013 y 2014- los Ayuntamientos de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils y Sant Hilari Sacalm, además de otros consistorios de la demarcación y el Consell Comarcal de la Selva; la Diputació de Girona mediante la Moción aprobada el 29 de enero de 2014 con el apoyo de los grupos de CiU, ERC, PSC e ICV; el Parlament de Catalunya mediante la moción aprobada el 4 de junio de 2014 – con el apoyo de los grupos de CiU, ERC, PSC, ICV y CUP-, en la cual se encargaba al gobierno la realización de un estudio para demostrar la necesidad o no del ramal ante la inquietud del territorio y solicitaba la paralización de la tramitación de la obra hasta disponer del resultado. A la luz de los datos y la contestación institucional y ciudadana, la Generalitat de Catalunya ha reclamado la paralización de la ejecución del proyecto.

Es necesario remarcar la contundente oposición social manifestada por el territorio en grandes movilizaciones sociales, debido al impacto ambiental del proyecto sobre zonas de alto interés biológico y la afectación de zonas de gran interés patrimonial e histórico para la población, y por tanto, de gran potencial económico (turístico), y expresada en la realización de numerosas acciones y en una consulta popular que recogió 6.001 votos con un 98.5% contrarios al proyecto del ramal de la MAT. Esta oposición no se tuvo en ningún momento en cuenta en la planificación y realización del proyecto.

No en vano, el proyecto del ramal de la MAT de Santa Coloma de Farners y Riudarenes presenta deficiencias importantes tanto en su tramitación como en sus características técnicas, como por ejemplo no haber tenido en cuenta la opinión y las necesidades reales del territorio, ni los compromisos de transición hacia las energías renovables. En este sentido, el Convenio Internacional de Aarhus de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que fue ratificado por España el 15 de diciembre del año 2004, en su artículo 6 prevé que en proyectos de líneas de 400 kV, cuando se inicie el procedimiento de toma de decisiones respecto al medio ambiente se informará a la ciudadanía de forma eficaz y se adoptarán medidas para que su participación sea efectiva desde el inicio de la tramitación del proyecto, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y Ayuntamientos, Organismos y Ciudadanía puedan ejercer una influencia real. El proceso de participación de la ciudadanía debe posibilitar que antes de que se dé la autorización del proyecto, ésta pueda someter por escrito o a través de un debate público o investigación pública donde participe el solicitante, todas las observaciones, informaciones, análisis u opiniones que se consideren pertinentes respecto la actividad propuesta. Estas prescripciones se reflejan en la Directiva 2003/4 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 y en el RDL 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos, prescripciones que no se han seguido en el presente procedimiento.

Finalmente, es necesario señalar que, en coherencia con la posición institucional de oposición a que la MAT pase por su municipio, el Ayuntamiento de Santo Coloma de Farners ha apostado por la transición hacia las energías renovables, concretada en la Agenda 21, el Plan de Acción para las Energías Sostenibles (PAES), los compromisos concretos asumidos en la Moción para la Transición hacia las Energías Renovables aprobada por unanimidad el 18 de julio de 2016 y en los acuerdos de la Generalitat para alcanzar una producción de energía 100% renovable en 2050, en consecuencia a los compromisos internacionales para la transición a las renovables y la reducción de emisiones de CO2.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición No de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

  1. Paralizar de manera inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo.
  2. Estudiar las necesidades energéticas del territorio y, en su caso, presentar un proyecto a los municipios afectados, que desde una perspectiva de transición a las energías renovables tenga en cuenta los impactos sobre el medio ambiente y el patrimonio tal como están recogidos en los estudios existentes, y permita la obertura de un proceso de información y participación pública en búsqueda del consenso para la satisfacción de las necesidades establecidas.

 

Els Ajuntaments han de liderar la consulta sobre la MAT

Destacades

Els participants a l’assemblea d’ahir dia 18 de setembre, es va acordar començar una ronda de visites amb els alcaldes i responsables de REE per tal de posar a l’agenda política el debat de la MAT.

Ahir va tenir lloc l’assemblea de No a la Mat Selva en la qual en un primer moment es va fer un repàs a les notícies en relació a la MAT i de les darreres activitats dutes a terme, el taller de pancartes i les parades informatives a l’aplec d’Argimon i al mercat de Riudarenes.

El segon punt de l’ordre del dia es va dedicar a les properes activitats que tindran lloc per la festa major de Santa Coloma de Farners, la de Sils, la Riudatrail i la ruta de les 10 ermites. En totes elles hi haurà una presència important de No a la MAT Selva.

El punt fort de la nit va ser el darrer en el qual es van preparar les comissions per realitzar diferents visites i entrevistes amb els alcaldes dels municipis afectats i també als responsables de Red Eléctrica de España. L’objectiu de les visites és per demanar als ajuntaments de Santa Coloma de Farners i Riudarenes que liderin el procés de consulta popular en relació a la MAT, atès que tenen plenes competències per fer-ho.
assemblea 18

Plataforma NO A LA MAT Girona. Comunicat de Premsa 4 de setembre de 2013

Destacades

Les tramitacions de la línia d’interconnexió elèctrica Sentmenat – Baixàs (MAT) han rebut un nou impuls aquest estiu. Per una banda, s’ha procedit a atorgar l’autorització administrativa al ramal Coll de l’Espinau (Santa Coloma de Farners) – Riudarenes i, d’altra banda, s’ha declarat d’utilitat pública el tram Bescanó – Santa Llogaia, fet que ha provocat la intensificació de les obres que es realitzen en aquesta zona.

Malgrat l’avanç de la MAT, la gent del territori torna a mobilitzar-se mostrant el seu rebuig contundent a una infraestructura de la qual no s’ha justificat la necessitat amb arguments sòlids i coherents.

La tramitació administrativa del ramal Santa Coloma de Farners – Riudarenes durant el mes d’agost ha reactivat el moviment ciutadà d’oposició a la MAT que, paral·lelament a la seva constitució i organització, ha interpel·lat les administracions i la població amb l’objectiu d’aturar el previsible inici d’obres.

A més a més, les obres en marxa del tram Bescanó – Santa Llogaia no han desanimat la gent del territori a continuar oposant-se a la MAT i, alhora, ha aparegut un moviment de protesta aglutinat al voltant de l’acampada de resistència activa per a la defensa del territori.

Aquesta acampada va començar el 23 d’agost i fins diumenge passat, 1 de setembre, s’havia instal·lat, amb el permís dels propietaris, en tendes de campanya en un terreny afectat pel pas de la MAT. Durant aquesta setmana aquest grup ha realitzat activitats de sensibilització i informació sobre la MAT. Han difós informació als pobles afectats i han realitzat marxes pels paisatges que quedaran definitivament degradats si continua la construcció de la MAT.

Volem denunciar que, des dels primers dies d’existència d’aquesta experiència d’oposició a la MAT, s’ha produït una desmesurada actuació policial. Els Mossos d’Esquadra han pressionat els opositors del campament per fer-los desistir de continuar una lluita, que es planteja des de la desobediència civil. Els registres, les identificacions, les intimidacions i els canvis deliberats de les senyalitzacions per arribar al campament han estat pràctiques quotidianes de la policia catalana.

Divendres passat, 30 d’agost, l’assetjament policial va pujar un grau més i els acampats van haver de suportar els vols d’un helicòpter de la policia. Dissabte 31 d’agost s’havia organitzat una trobada i una sèrie d’actes al poble de Cervià de Ter. Entre els actes programats es va fer una excursió a la zona d’aquest municipi on es fan les obres de la MAT. Un helicòpter va seguir la marxa, i es van desplaçar fins a Cervià nombroses dotacions d’agents antiavalots procedents de la tristament famosa Brigada Mòbil amb seu a Sabadell. La presència policial va ser desproporcionada i l’encerclament dels excursionistes reivindicatius al pas per la Nacional II va provocar un tall de la circulació, que no havien previst els organitzadors de l’acte.

El diumenge 1 de setembre els activistes de l’acampada van decidir instal·lar-se en un espai menys provisional i van ocupar el Mas Castelló d’Orriols, construcció abandonada i afectada també per la MAT. Des del primer moment han patit l’actitud amenaçadora i violenta dels Mossos que busquen la provocació i l’enfrontament per tal de justificar un desallotjament que avui dia seria il·legal.

Mas Castelló

Des de la Plataforma No a la MAT denunciem aquesta situació d’assetjament  injustificat envers un col·lectiu que no està practicant accions violentes. Les declaracions dels responsables policials, que justifiquen la persecució que estan duent a terme pel risc de sabotatges, no tenen cap base ja que en els nombrosos registres que han fet no han trobat res susceptible de produir danys.

També denunciem que en un moment de crisi i retallades brutals es malbaratin ingents recursos públics per intimidar i criminalitzar un col·lectiu que de manera pacífica i legítima es manifesta contra la MAT.

Com a ciutadans ens preocupa que el cos dels Mossos d’Esquadra esdevingui en aquest context de crisi política, econòmica i social una força cada vegada més repressiva que d’ordre públic.

Girona, 4 de setembre de 2013.

http://noalamatgirona.wordpress.com/2013/09/04/plataforma-no-a-la-mat-comunicat-de-premsa-4-de-setembre-de-2013/

No a la MAT Girona

Les tramitacions de la línia d’interconnexió elèctrica Sentmenat – Baixàs (MAT) han rebut un nou impuls aquest estiu. Per una banda, s’ha procedit a atorgar l’autorització administrativa al ramal Coll de l’Espinau (Santa Coloma de Farners) – Riudarenes i, d’altra banda, s’ha declarat d’utilitat pública el tram Bescanó – Santa Llogaia, fet que ha provocat la intensificació de les obres que es realitzen en aquesta zona.

Malgrat l’avanç de la MAT, la gent del territori torna a mobilitzar-se mostrant el seu rebuig contundent a una infraestructura de la qual no s’ha justificat la necessitat amb arguments sòlids i coherents.

La tramitació administrativa del ramal Santa Coloma de Farners – Riudarenes durant el mes d’agost ha reactivat el moviment ciutadà d’oposició a la MAT que, paral•lelament a la seva constitució i organització, ha interpel•lat les administracions i la població amb l’objectiu d’aturar el previsible inici d’obres.

A més a més, les…

View original post 501 more words

No a la Mat Selva demana a les administracions que actuïn jurídicament

No a la MAT Selva insta a l’Ajuntament de Santa Coloma, al de Riudarenes, al  Consell Comarcal de la Selva i a la Diputació de Girona a actuar jurídicament contra el Ramal de la MAT.

foto (3)-1

Ahir va tenir lloc a les vuit del vespre la segona trobada de veïns de Santa Coloma de Farners i de Riudarenes oposats a la Mat a la biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners. La primera part de l’acte es va dedicar a compartir les darreres notícies en relació al ramal i també sobre el segon tram Bescanó – Sta Llogaia. Entre els assistents hi havia veïns i propietaris afectats del segon tram i també de membres de la Plataforma de No a la Mat donant suport al node de la Selva. El punt més important va ser l’acord d’instar a l’ajuntament de Santa Coloma de Farners, al de Riudarenes, al Consell Comarcal de la Selva i a la Diputació de Girona a actuar jurídicament de forma contundent contra la MAT. La Plataforma No a la MAT i No a la MAT La Selva lamentem que les esmentades institucions no s’hagin personat en els altres trams. En aquest sentit el termini per presentar recurs d’alçada caduca el proper dia 18 d’agost.

Durant l’acte també es van constituir les primers comissions de treball amb diferents responsables i es va fixar el dia 21 d’agost a les 20 h a la biblioteca Joan Vinyoli per a la propera trobada.