Cop definitiu al Ramal

Destacades

El Congrés insta el Govern espanyol a paralitzar i derogar el projecte de ramal de la mat a Riudarenes i Santa Coloma de Farners

S’aprova la Proposició No de Llei impulsada per la plataforma ciutadana No a la MAT Selva

img-20161005-wa0007

Cop definitiu per aturar el projecte de Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes. Aquest matí la Comissió d’Indústria, Energia i Turisme del Congrés dels Diputats ha aprovat per 19 vots favorables, 17 en contra i 1 abstenció una Proposició No de Llei que insta el Govern Espanyol a paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo, així com a estudiar alternatives tècnicament, ambientalment, econòmicament i socialment més idònies per les necessitats del territori.

La feina feta dóna els seus fruits, però cal seguir amatents.

Dos anys i mig després de la Consulta Popular sobre el Ramal, per fi podem dir que aquest és el pas definitiu per evitar la construcció del ramal. Fins ara la mobilització social havia aconseguit fer moure fitxa a les institucions catalanes: havíem aconseguit el posicionament contrari al projecte a totes elles, des dels Ajuntaments fins al Parlament i la Generalitat. Ara hem aconseguit una majoria sòlida al Congrés dels Diputats, que és l’organisme competent en àmbit d’energia.

La dedicació i la constància de tanta gent que ens hem compromès a aturar aquesta agressió al nostre territori tenim avui la satisfacció de veure com els representants polítics han escoltat, per fi, el que tant temps portem reclamant. Gràcies a les diputades i diputats gironins, que ens han acompanyat en aquest tram final del camí; però sobretot gràcies a vosaltres, que no heu defallit ni un moment.

Amb aquest nou pas posem molt difícil que el Govern espanyol i REE tirin endavant el projecte del Ramal. Fer-ho, no voldria dir només passar per alt la veu del territori, sinó que estarien desobeint el mandat emès per una majoria de diputats del Congrés. Però sabem que són capaços d’intentar tirar pel dret i construir-lo igualment.

Per aquest motiu hem de seguir amatents i hem de controlar de prop que el Govern, hi hagi o no terceres eleccions, compleixi aquest acord al que hem arribat. Només amb constància i determinació aconseguirem arribar fins al final.

La nostra feina no s’acaba aquí

El que avui hem aconseguit marcarà un abans i un després en les lluites per aconseguir un model de societat respectuós amb el territori. Que el Congrés dels Diputats rectifiqui i tiri enrere un projecte innecessari, però que ja ha estat tramitat, genera un precedent que pot ser exemple per moltes altres infraestructures perjudicials pel nostre entorn.Així doncs, des de No a la MAT Selva ens hem de posar a disposició de totes les entitats que es trobin en casos semblants i a les que la nostra experiència pugui ajudar

Així mateix,  seguirem treballant per un nou model energètic a partit de l’expansió de la #MocióRenovable—aprovada recentment a Santa Coloma de Farners—a tota la comarca de la Selva i arreu del territori.

Majoria al Congrés per aturar el projecte del Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes

Destacades

La Plataforma No a la MAT la Selva porta la veu del territori a Madrid per paralitzar definitivament l’execució del projecte de ramal

La plataforma No a la MAT Selva i els alcaldes de Santa Coloma de Farners i Riudarenes s’han reunit aquesta tarda al Congreso de los Diputados amb els partits amb representació a Girona per culminar un procés de treball per aturar l’execució del projecte del Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes.

Després d’aconseguir que el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat s’hagin oposat a aquesta infraestructura, No a la MAT la Selva ha decidit emprendre una nova iniciativa dirigida a l’organisme amb competències en matèria d’energia, per paralitzar formalment i definitivament el projecte de Ramal. Segons Marc Vilahur, membre de la plataforma, els motius per aquesta decisió són suficients: “diversos estudis independents ens han demostrat que el projecte de Ramal és la pitjor opció per garantir les necessitats elèctriques del territori”.

A aquest efecte, s’ha entrat a registre una Proposició No de Llei que insta el Govern Espanyol a paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo, així com a estudiar alternatives tècnicament, ambientalment, econòmicament i socialment més idònies per les necessitats del territori. La moció compta amb el suport de PSC-PSOE, En Comú Podem-Unidos Podemos, ERC i CDC; que conformen una majoria absoluta de la cambra i s’han compromès a defensar-la conjuntament.

Tal com ha expressat Vilahur “Amb aquesta moció, els partits que la secunden donen resposta a un clam de la ciutadania, per aturar un projecte innecessari i perjudicial pel territori”.

Amb aquesta acció, No a la MAT Selva fa una passa clau en la consecució d’un dels seus objectius: impedir la construcció del Ramal. Tanmateix, l’entitat no es no vol aturar aquí i segueix treballant per la transició a un nou model energètic renovable i sostenible. En aquest sentit seguiran treballant per l’expansió de la #MocióRenovable, aprovada recentment a Santa Coloma de Farners, a tota la comarca de la Selva i arreu del territori.

 

A continuació podeu llegir el text sencer:

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS ABAJO FIRMANTES al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Congreso de los Diputados,  septiembre de 2016

 

Exposición de motivos

La necesidad del ramal de la línea de la MAT Vic-Bescanó con un trazado previsto por Santa Coloma de Farners y Riudarenes ha sido cuestionada por diversos informes técnicos realizados al respecto por el territorio, así como por las instituciones políticas y organizaciones sociales del territorio.

En tal sentido, se expresan los siguientes informes:

– El informe “Necesidad actual de la línea aérea a 400 kV, doble circuito, con entrada y salida en la subestación de Riudarenes, de la línea Vic – Bescanó, de la viabilidad de sustituirla por el paso de la línea actual de 132 kV a 220 kV y estudio de la viabilidad técnica de soterrar la citada línea “, realizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya, a petición de la Generalitat en cumplimiento de la Moción 91/X del Parlament de Catalunya, sobre la política energética (tramo. 302-00131/10) concluye que el proyecto del ramal no es una solución técnicamente eficiente ni interesante como opción de trazado para satisfacer los objetivos para los que estaba planificada, y que propone hasta 6 alternativas más viables y eficientes técnicamente.

– El informe “Estudio de alternativas a la línea de MAT (400kV) en el ramal de Riudarenes – 2015 (CILMA)”, encargado por la Diputació de Girona al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA), valorando en profundidad los impactos de ejecución de la línea sobre el territorio, propone alternativas de producción local de energía eléctrica mediante sistemas solares fotovoltaicos y demuestra la viabilidad y competitividad económica de las energías renovables en la comarca de la Selva, considerándolas mucho más rentables y eficientes que la MAT.

– El Estudio de Impacto Ambiental realizado por la Fundación Emys para la Plataforma NO a la MAT Selva considera irreparable el elevado impacto que esta infraestructura supone por el territorio y por su patrimonio natural.

Asimismo, el posicionamiento de las instituciones del territorio es unánime en contra del citado ramal de la MAT. En tal sentido se han expresado por unanimidad o amplia mayoría -en mociones aprobadas en 2013 y 2014- los Ayuntamientos de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils y Sant Hilari Sacalm, además de otros consistorios de la demarcación y el Consell Comarcal de la Selva; la Diputació de Girona mediante la Moción aprobada el 29 de enero de 2014 con el apoyo de los grupos de CiU, ERC, PSC e ICV; el Parlament de Catalunya mediante la moción aprobada el 4 de junio de 2014 – con el apoyo de los grupos de CiU, ERC, PSC, ICV y CUP-, en la cual se encargaba al gobierno la realización de un estudio para demostrar la necesidad o no del ramal ante la inquietud del territorio y solicitaba la paralización de la tramitación de la obra hasta disponer del resultado. A la luz de los datos y la contestación institucional y ciudadana, la Generalitat de Catalunya ha reclamado la paralización de la ejecución del proyecto.

Es necesario remarcar la contundente oposición social manifestada por el territorio en grandes movilizaciones sociales, debido al impacto ambiental del proyecto sobre zonas de alto interés biológico y la afectación de zonas de gran interés patrimonial e histórico para la población, y por tanto, de gran potencial económico (turístico), y expresada en la realización de numerosas acciones y en una consulta popular que recogió 6.001 votos con un 98.5% contrarios al proyecto del ramal de la MAT. Esta oposición no se tuvo en ningún momento en cuenta en la planificación y realización del proyecto.

No en vano, el proyecto del ramal de la MAT de Santa Coloma de Farners y Riudarenes presenta deficiencias importantes tanto en su tramitación como en sus características técnicas, como por ejemplo no haber tenido en cuenta la opinión y las necesidades reales del territorio, ni los compromisos de transición hacia las energías renovables. En este sentido, el Convenio Internacional de Aarhus de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que fue ratificado por España el 15 de diciembre del año 2004, en su artículo 6 prevé que en proyectos de líneas de 400 kV, cuando se inicie el procedimiento de toma de decisiones respecto al medio ambiente se informará a la ciudadanía de forma eficaz y se adoptarán medidas para que su participación sea efectiva desde el inicio de la tramitación del proyecto, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y Ayuntamientos, Organismos y Ciudadanía puedan ejercer una influencia real. El proceso de participación de la ciudadanía debe posibilitar que antes de que se dé la autorización del proyecto, ésta pueda someter por escrito o a través de un debate público o investigación pública donde participe el solicitante, todas las observaciones, informaciones, análisis u opiniones que se consideren pertinentes respecto la actividad propuesta. Estas prescripciones se reflejan en la Directiva 2003/4 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 y en el RDL 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos, prescripciones que no se han seguido en el presente procedimiento.

Finalmente, es necesario señalar que, en coherencia con la posición institucional de oposición a que la MAT pase por su municipio, el Ayuntamiento de Santo Coloma de Farners ha apostado por la transición hacia las energías renovables, concretada en la Agenda 21, el Plan de Acción para las Energías Sostenibles (PAES), los compromisos concretos asumidos en la Moción para la Transición hacia las Energías Renovables aprobada por unanimidad el 18 de julio de 2016 y en los acuerdos de la Generalitat para alcanzar una producción de energía 100% renovable en 2050, en consecuencia a los compromisos internacionales para la transición a las renovables y la reducción de emisiones de CO2.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición No de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

  1. Paralizar de manera inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo.
  2. Estudiar las necesidades energéticas del territorio y, en su caso, presentar un proyecto a los municipios afectados, que desde una perspectiva de transición a las energías renovables tenga en cuenta los impactos sobre el medio ambiente y el patrimonio tal como están recogidos en los estudios existentes, y permita la obertura de un proceso de información y participación pública en búsqueda del consenso para la satisfacción de las necesidades establecidas.

 

6.001 vots #noalamat

Destacades

1511657_231152470342309_1450212437_n
Els vots totals han estat 6001, dels quals: 78 sí, 5910 no, 13 en blanc

Vots als municipis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes i sils: 3026 vots, dels quals: 35 sí, 2978 no, 13 en blanc.

 
De la resta de municipis de la comarca i de les comarques veïnes: 2975 vots, dels quals: 43 sí, 2932 no.
Recordem que la pregunta consultada era: Està d’acord que es construeixi la línia de Molt Alta Tensió (MAT) i el seu ramal que afectarà els municipis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes i Sils?

VALORACIONS INICIALS
La jornada d’avui evidencia que el territori està totalment en contra de la construcció de la MAT i del seu ramal en els nostres municipis.
La participació ha superat totes les espectatives, i s’ha viscut un ambient familiar i festiva, de la que han participat de grans a petits i de tots els col·lectius i sensabilitats polítiques.
Ens comprometem a fer arribar aquest clar missatge de la població als màxims responsables d’aquest projecte, que són la Generalitat i Red Eléctrica Española. Demà mateix sol·licitarem una reunió urgent amb el President Artur Mas per informar dels resultats de la Consulta i exigir l’aturada i el replantejament d’aquesta obra innecessària i sobredimensionada.
Una altra mesura, ja que molta gent ens ha comunicat que no ha pogut votar a temps, serà la reobertura del vot online per seguir sumant suport. (www.consultamat.org)
A Santa Coloma s’ha assolit el mateix nombre de vots que en la Consulta Popular per la Independència.

 
Moltes gràcies per ajudar a fer-ne difusió.

Presentació Consulta a Riudarenes (19/12) i Sils (20/12)

Destacades

RDN SILS
El dijous dia 19 a les 20 h a la Llar de Jubilats de Riudarenes i el divendres dia 20 a les 20 h al Centre Cívic de Sils es fara la presentació de la Consulta Populars sobre la MAT i una xerrada informativa sobre l’estat actual.
Si us plau feu-ne difusió entre els vostres contactes. Continua llegint

Alta col·lectiva a Som Energia #Noalamat

Destacades

ALTA

 

L’oligopoli centralitzador energètic de l’estat espanyol no reflexa ni les necessitats territorials ni la realitat nacional dels espais afectats. Aquestes accions planejades des del lobby energètic i impulsades per legislacions proteccionistes impedeixen que el nostre país tendeixi cap a un futur energètic més equitatiu i pròsper per a la societat i per als ciutadans, basat en xarxes d’energia descentralitzades.

Així doncs des de Fundació Emys i NO A LA MAT hem decidit, de la mà de la cooperativa sense ànim de lucre de producció distribució i consum d’energies renovables Som Energia, realitzar una campanya de alta de comptadors col·lectiva amb Som Energia.

Amb aquesta acció volem sol·licitar una gestió energètica al nostre país més centrada en les renovables els petits productors i l’autoconsum, deixant de finançar projectes d’ètica discutible per al territori català i enfortint altre projectes amb un fort component social enfocades al bé comú.

Dona’t d’alta a Som Energia i fes un canvi de comptador, suma’t a l’acció col·lectiva per a un nou model energètic i per dir així NO A LA MAT.

Cal portar: factura de la llum i número compte bancari.

 

XERRADES PER UN NOU MODEL ENERÈTIC AL NOSTRE TERRITORI

 

 

“Crisi energètica i esgotament d’un paradigma: cap a on volem anar?”

 Dissabte 5 d’Octubre de 2013 (12h) Can Moragues (Riudarenes)

Amb el Dr. Jordi Solé Ollé, investigador del departament d’Oceanografia Física de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), professor de la UAB i membre de l’Oil Crash Observatory, que ens parlarà de:

 “Cooperatives de consum i producció d’energies renovables, el cas de Som Energia”

Dissabte 12 d’Octubre de 2013 (12h) Can Moragues (Riudarenes)

Amb el Sr. Marc Roselló Casas, Membre de Som Energia, Responsable de serveis als socis i projectes.

I posteriorment es realitzarà entre aquells assistents que ho desitgin:

Alta col·lectiva de socis a Som Energia i canvi col·lectiu de comptadors per a un nou model energètic, per dir NO A LA MAT. Cal portar: factura de la llum i número compte bancari.