Cop definitiu al Ramal

Destacades

El Congrés insta el Govern espanyol a paralitzar i derogar el projecte de ramal de la mat a Riudarenes i Santa Coloma de Farners

S’aprova la Proposició No de Llei impulsada per la plataforma ciutadana No a la MAT Selva

img-20161005-wa0007

Cop definitiu per aturar el projecte de Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes. Aquest matí la Comissió d’Indústria, Energia i Turisme del Congrés dels Diputats ha aprovat per 19 vots favorables, 17 en contra i 1 abstenció una Proposició No de Llei que insta el Govern Espanyol a paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo, així com a estudiar alternatives tècnicament, ambientalment, econòmicament i socialment més idònies per les necessitats del territori.

La feina feta dóna els seus fruits, però cal seguir amatents.

Dos anys i mig després de la Consulta Popular sobre el Ramal, per fi podem dir que aquest és el pas definitiu per evitar la construcció del ramal. Fins ara la mobilització social havia aconseguit fer moure fitxa a les institucions catalanes: havíem aconseguit el posicionament contrari al projecte a totes elles, des dels Ajuntaments fins al Parlament i la Generalitat. Ara hem aconseguit una majoria sòlida al Congrés dels Diputats, que és l’organisme competent en àmbit d’energia.

La dedicació i la constància de tanta gent que ens hem compromès a aturar aquesta agressió al nostre territori tenim avui la satisfacció de veure com els representants polítics han escoltat, per fi, el que tant temps portem reclamant. Gràcies a les diputades i diputats gironins, que ens han acompanyat en aquest tram final del camí; però sobretot gràcies a vosaltres, que no heu defallit ni un moment.

Amb aquest nou pas posem molt difícil que el Govern espanyol i REE tirin endavant el projecte del Ramal. Fer-ho, no voldria dir només passar per alt la veu del territori, sinó que estarien desobeint el mandat emès per una majoria de diputats del Congrés. Però sabem que són capaços d’intentar tirar pel dret i construir-lo igualment.

Per aquest motiu hem de seguir amatents i hem de controlar de prop que el Govern, hi hagi o no terceres eleccions, compleixi aquest acord al que hem arribat. Només amb constància i determinació aconseguirem arribar fins al final.

La nostra feina no s’acaba aquí

El que avui hem aconseguit marcarà un abans i un després en les lluites per aconseguir un model de societat respectuós amb el territori. Que el Congrés dels Diputats rectifiqui i tiri enrere un projecte innecessari, però que ja ha estat tramitat, genera un precedent que pot ser exemple per moltes altres infraestructures perjudicials pel nostre entorn.Així doncs, des de No a la MAT Selva ens hem de posar a disposició de totes les entitats que es trobin en casos semblants i a les que la nostra experiència pugui ajudar

Així mateix,  seguirem treballant per un nou model energètic a partit de l’expansió de la #MocióRenovable—aprovada recentment a Santa Coloma de Farners—a tota la comarca de la Selva i arreu del territori.

Majoria al Congrés per aturar el projecte del Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes

Destacades

La Plataforma No a la MAT la Selva porta la veu del territori a Madrid per paralitzar definitivament l’execució del projecte de ramal

La plataforma No a la MAT Selva i els alcaldes de Santa Coloma de Farners i Riudarenes s’han reunit aquesta tarda al Congreso de los Diputados amb els partits amb representació a Girona per culminar un procés de treball per aturar l’execució del projecte del Ramal de la MAT a Santa Coloma de Farners i Riudarenes.

Després d’aconseguir que el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat s’hagin oposat a aquesta infraestructura, No a la MAT la Selva ha decidit emprendre una nova iniciativa dirigida a l’organisme amb competències en matèria d’energia, per paralitzar formalment i definitivament el projecte de Ramal. Segons Marc Vilahur, membre de la plataforma, els motius per aquesta decisió són suficients: “diversos estudis independents ens han demostrat que el projecte de Ramal és la pitjor opció per garantir les necessitats elèctriques del territori”.

A aquest efecte, s’ha entrat a registre una Proposició No de Llei que insta el Govern Espanyol a paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo, així com a estudiar alternatives tècnicament, ambientalment, econòmicament i socialment més idònies per les necessitats del territori. La moció compta amb el suport de PSC-PSOE, En Comú Podem-Unidos Podemos, ERC i CDC; que conformen una majoria absoluta de la cambra i s’han compromès a defensar-la conjuntament.

Tal com ha expressat Vilahur “Amb aquesta moció, els partits que la secunden donen resposta a un clam de la ciutadania, per aturar un projecte innecessari i perjudicial pel territori”.

Amb aquesta acció, No a la MAT Selva fa una passa clau en la consecució d’un dels seus objectius: impedir la construcció del Ramal. Tanmateix, l’entitat no es no vol aturar aquí i segueix treballant per la transició a un nou model energètic renovable i sostenible. En aquest sentit seguiran treballant per l’expansió de la #MocióRenovable, aprovada recentment a Santa Coloma de Farners, a tota la comarca de la Selva i arreu del territori.

 

A continuació podeu llegir el text sencer:

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS ABAJO FIRMANTES al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Congreso de los Diputados,  septiembre de 2016

 

Exposición de motivos

La necesidad del ramal de la línea de la MAT Vic-Bescanó con un trazado previsto por Santa Coloma de Farners y Riudarenes ha sido cuestionada por diversos informes técnicos realizados al respecto por el territorio, así como por las instituciones políticas y organizaciones sociales del territorio.

En tal sentido, se expresan los siguientes informes:

– El informe “Necesidad actual de la línea aérea a 400 kV, doble circuito, con entrada y salida en la subestación de Riudarenes, de la línea Vic – Bescanó, de la viabilidad de sustituirla por el paso de la línea actual de 132 kV a 220 kV y estudio de la viabilidad técnica de soterrar la citada línea “, realizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya, a petición de la Generalitat en cumplimiento de la Moción 91/X del Parlament de Catalunya, sobre la política energética (tramo. 302-00131/10) concluye que el proyecto del ramal no es una solución técnicamente eficiente ni interesante como opción de trazado para satisfacer los objetivos para los que estaba planificada, y que propone hasta 6 alternativas más viables y eficientes técnicamente.

– El informe “Estudio de alternativas a la línea de MAT (400kV) en el ramal de Riudarenes – 2015 (CILMA)”, encargado por la Diputació de Girona al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA), valorando en profundidad los impactos de ejecución de la línea sobre el territorio, propone alternativas de producción local de energía eléctrica mediante sistemas solares fotovoltaicos y demuestra la viabilidad y competitividad económica de las energías renovables en la comarca de la Selva, considerándolas mucho más rentables y eficientes que la MAT.

– El Estudio de Impacto Ambiental realizado por la Fundación Emys para la Plataforma NO a la MAT Selva considera irreparable el elevado impacto que esta infraestructura supone por el territorio y por su patrimonio natural.

Asimismo, el posicionamiento de las instituciones del territorio es unánime en contra del citado ramal de la MAT. En tal sentido se han expresado por unanimidad o amplia mayoría -en mociones aprobadas en 2013 y 2014- los Ayuntamientos de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils y Sant Hilari Sacalm, además de otros consistorios de la demarcación y el Consell Comarcal de la Selva; la Diputació de Girona mediante la Moción aprobada el 29 de enero de 2014 con el apoyo de los grupos de CiU, ERC, PSC e ICV; el Parlament de Catalunya mediante la moción aprobada el 4 de junio de 2014 – con el apoyo de los grupos de CiU, ERC, PSC, ICV y CUP-, en la cual se encargaba al gobierno la realización de un estudio para demostrar la necesidad o no del ramal ante la inquietud del territorio y solicitaba la paralización de la tramitación de la obra hasta disponer del resultado. A la luz de los datos y la contestación institucional y ciudadana, la Generalitat de Catalunya ha reclamado la paralización de la ejecución del proyecto.

Es necesario remarcar la contundente oposición social manifestada por el territorio en grandes movilizaciones sociales, debido al impacto ambiental del proyecto sobre zonas de alto interés biológico y la afectación de zonas de gran interés patrimonial e histórico para la población, y por tanto, de gran potencial económico (turístico), y expresada en la realización de numerosas acciones y en una consulta popular que recogió 6.001 votos con un 98.5% contrarios al proyecto del ramal de la MAT. Esta oposición no se tuvo en ningún momento en cuenta en la planificación y realización del proyecto.

No en vano, el proyecto del ramal de la MAT de Santa Coloma de Farners y Riudarenes presenta deficiencias importantes tanto en su tramitación como en sus características técnicas, como por ejemplo no haber tenido en cuenta la opinión y las necesidades reales del territorio, ni los compromisos de transición hacia las energías renovables. En este sentido, el Convenio Internacional de Aarhus de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que fue ratificado por España el 15 de diciembre del año 2004, en su artículo 6 prevé que en proyectos de líneas de 400 kV, cuando se inicie el procedimiento de toma de decisiones respecto al medio ambiente se informará a la ciudadanía de forma eficaz y se adoptarán medidas para que su participación sea efectiva desde el inicio de la tramitación del proyecto, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y Ayuntamientos, Organismos y Ciudadanía puedan ejercer una influencia real. El proceso de participación de la ciudadanía debe posibilitar que antes de que se dé la autorización del proyecto, ésta pueda someter por escrito o a través de un debate público o investigación pública donde participe el solicitante, todas las observaciones, informaciones, análisis u opiniones que se consideren pertinentes respecto la actividad propuesta. Estas prescripciones se reflejan en la Directiva 2003/4 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 y en el RDL 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos, prescripciones que no se han seguido en el presente procedimiento.

Finalmente, es necesario señalar que, en coherencia con la posición institucional de oposición a que la MAT pase por su municipio, el Ayuntamiento de Santo Coloma de Farners ha apostado por la transición hacia las energías renovables, concretada en la Agenda 21, el Plan de Acción para las Energías Sostenibles (PAES), los compromisos concretos asumidos en la Moción para la Transición hacia las Energías Renovables aprobada por unanimidad el 18 de julio de 2016 y en los acuerdos de la Generalitat para alcanzar una producción de energía 100% renovable en 2050, en consecuencia a los compromisos internacionales para la transición a las renovables y la reducción de emisiones de CO2.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición No de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

  1. Paralizar de manera inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo.
  2. Estudiar las necesidades energéticas del territorio y, en su caso, presentar un proyecto a los municipios afectados, que desde una perspectiva de transición a las energías renovables tenga en cuenta los impactos sobre el medio ambiente y el patrimonio tal como están recogidos en los estudios existentes, y permita la obertura de un proceso de información y participación pública en búsqueda del consenso para la satisfacción de las necesidades establecidas.

 

AMATENTS PERQUÈ S’ATURI EL RAMAL DE LA MAT

Destacades

Primer de tot voldríem explicar la situació actual del projecte del ramal de la MAT de la Selva. Que ningú es pensi que amb la consulta ja hem aturat el ramal, ja vam dir al seu dia que aquí no s’acabava res, sinó que començava. L’execució de les obres de moment està aturada, però Red Elèctrica de España, l’empresa que les té encarregades, ja ha respost les al·legacions presentades pels propietaris afectats, només aquestes, les de la resta de persones considera que no les ha de contestar.
I també volem explicar la feina que hem anat fent i haurem de continuar fent, feina sorda però imprescindible per a que s’executi la voluntat ciutadana, expressada rotundament a les urnes, d’aturar aquest ramal. Durant aquesta primavera la plataforma No a la MAT Selva hem treballat a nivell polític per aconseguir la suspensió dels permisos d’obra, i la feina està donant alguns resultats, però encara no hi res definitiu i cal continuar. Primer es va aprovar una moció a la diputació que com molts ja sabreu la vam portar al Parlament i també es va aprovar, també s’han mantingut reunions amb els grups parlamentaris i amb el govern, i a primers d’aquest mes de juny el Parlament va aprovar una resolució que insta al govern de la Generalitat a promoure la suspensió dels permisos d’obra en el termini de tres mesos. Aquí cal dir que això suposa la revocació dels permisos que la mateixa Generalitat va aprovar anys enrere, cosa que és una petita victòria política, però la competència última no és de la Generalitat sinó del govern central.
Però per defensar la suspensió, el govern de la Generalitat ens ha anunciat que redactaran un informe tècnic sobre la necessitat del ramal, i ens demana que demostrem nosaltres també amb un altre informe tècnic la no necessitat del ramal. Amb les gestions que hem fet des de No a la MAT Selva i des de l’Ajuntament hem aconseguit el compromís de la diputació de Girona per pagar aquest informe tècnic, el nostre, això era el primer problema, ja que la plataforma no té diners, ara el segon serà trobar un equip d’enginyers elèctrics disposats a fer aquest informe.
Però no som els únics que treballem, l’altra part, Red Eléctrica, també desplega totes les seves armes per influir en tirar endavant el projecte. Ho vam veure per exemple el dia que havíem d’anar a parlar amb el govern de la Generalitat, que va sortir un article a pàgina sencera al diari llançant una sèrie de consignes sobre la necessitat i modernitat de la MAT, i amb amenaces entre línies de no garantir el servei elèctric, i en altres articles apareguts en moments clau. I ens imaginem, seríem ingenus sinó, que també estan fent les seves gestions a nivell polític. I la lluita és molt desigual, ells són professionals i una empresa amb molts de calers, i nosaltres som voluntaris sense un duro. L’únic que tenim a favor són els arguments (però amb això s’ha vist tantes vegades que no n’hi ha prou), els vots de la consulta i el suport de la ciutadania.
I aquest suport i col·laboració de la ciutadania continuarà essent clau els propers mesos. Pensem que l’estiu és l’època més crítica de l’any, quan la gent més desconnecta i pensa més en les vacances que en política, i quan també desconnecten els polítics, especialment el mes d’agost, i quan sabem per experiència que aprofiten per posar en marxa les coses més polèmiques, i per intentar influir en l’opinió general. No ens estranyaria gens que aprofitessin aquest mesos per començar la preparació de les obres del ramal, sense respectar els terminis legals ni res, per això volem demanar a tothom que us mantingueu alerta i aviseu si veieu marcar el terreny o obrir camins allà on tenen planificades les torres. I no ens estranyaria tampoc gens que tornéssim a tenir apagades de llum en ple estiu i que surtin dient allò que ja van dir fa uns anys “veieu com necessitem la MAT”, no us ho creieu, forma part de la seva estratègia d’influir en l’opinió pública.

 

Per això us demanem que us mantingueu amatents per aturar el ramal.
Perquè tu, ciutadà,  puguis col·laborar hem creat el hashtag #sometentsmat i mantenim el correu nomatselva@gmail.com per mantenir l’alerta de moviments.

Debat polític intens sobre la MAT i el model energètic a la Selva

Destacades

La representant de CIU anuncia que el Govern ha encarregat un informe a una empresa privada externa sobre la necessitat del Ramal de Santa Coloma i Riudarenes

foto debat

 

No a la MAT Selva ha reunit aquest matí a representants de tots els partits polítics del Parlament per debatre i conèixer la seva posició sobre la MAT i el seu Ramal per la comarca. L’acte s’ha celebrat a la Biblioteca de  Santa Coloma de Farners i ha comptat amb l’assistència de diversos diputats del Parlament i ha sigut moderat per Marc Vilahur, membre de la Plataforma i responsable de la reconeguda Fundació Emys.

Amb més o menys contundència, tots els partits llevat del PP han estat totalment d’acord en que cal aturar cautelarment el Ramal de Santa Coloma i Riudarenes per tornar-ne a revisar la necessitat i l’adequació als temps actuals. I han posat l’accent en la necessitat que la informació a partir de la qual es prenguin les futures decisions ha de ser fiable i lliure de manipulacions; ERC, C’s i la CUP han afegit que aquest debat no ha de ser tancat, sinó que la societat civil ha de tenir-hi un paper determinant.

Però no només s’ha parlat del cas particular de la Selva, sinó que s’ha parlat també quin és el model energètic i als interessos als que la MAT respon, de quina manera s’han aplicat políticament aquesta i altres infraestructures i quins canvis necessitem com a societat per aconseguir una gestió sostenible del territori.

Seria impossible resumir totes les opinions que s’han expressat, però des de No a la MAT Selva volen destacar com s’ha posat en primer pla polític allò que fa pocs mesos semblava adormit. Afegeixen, a més, que veuen amb certa satisfacció incrèdula com diversos partits que havien estat a favor de la línia cada cop adopten més els arguments que l’oposició a la MAT esgrimeix des de fa més d’una dècada.

La sorpresa ha vingut quan Dolors Rovirola –diputada per CIU al Parlament i alcaldessa de Vilademuls, població afectada per la MAT –ha revelat que el Govern de la Generalitat ha encarregat a una empresa externa la valoració de la necessitat de la línia. La Plataforma No a la MAT Selva vol mostrar la seva sorpresa davant d’aquest fet, que aparentment s’ha fet sense tenir en compte els acords presos en la seva reunió amb el Govern.

Marc Vilahur s’ha acomiadat dels participants en el debat demanant-los que siguin responsables en les seves decisions i que no es tanquin en fer política de despatx, sinó que incorporin els arguments i les propostes que la societat civil fa des del carrer.

debat mat

LA GENERALITAT I NO A LA MAT SELVA S’EMPLACEN PER INICIAR UN ESTUDI DE LA VIABILITAT DEL RAMAL DE LA MAT

Destacades

Captura de pantalla 2014-02-11 a las 21.34.45

No a la MAT Selva s’ha reunit avui amb representants del Govern de la Generalitat per tal de traslladar els resultats de la Consulta sobre la MAT i reclamar un cop més que s’aturi i s’arxivi el projecte del Ramal de Santa Coloma i Riudarenes. Els han rebut el Sr. Pere Torres, Secretari d’Empresa i Competitivitat i el Sr. Pere Palacín, Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i Ferran Roqueer director territorial d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catulnya que han escoltat les reclamacions que des de la Plataforma ja es van transmetre al Parlament fa poques setmanes.

Segons la plataforma ciutadana, que compta amb el suport de la Diputació de Girona i una àmplia majoria del Parlament de Catalunya a les mocions que reclamen un replantejament de la necessitat actual de la línia i els 6000 vots de la consulta popular, ara és el torn que el Govern prengui les mesures necessàries per fer efectiva la paralització cautelar del projecte.

Amb la contundència d’aquest suport els portaveus de No a la MAT Selva han demanat als representants del Govern de la Generalitat que es torni a estudiar la necessitat actual del projecte i que, en tot cas, s’estudiïn alternatives més realistes: respectuoses i ajustades a les demandes reals del territori, demanant també “a la Generalitat de Catalunya que intervingui sol·licitant la suspensió del procediment d’autorització”, per tal d’evitar els danys irreversibles que l’inici de les obres suposarien.

Tot i deixar clar que les competències de la Generalitat en aquesta matèria són limitades, el Govern s’ha compromès a replantejar la idoneïtat del projecte en un procés de treball amb els diferents experts coneixedors del territori, la plataforma ciutadana No a la MAT Selva i els tècnics competents de la Generalitat.

La plataforma ciutadana No a la MAT Selva es sent lleugerament optimista respecte els resultats de la trobada i amb tota la voluntat de seguir treballant en favor d’un replantejament del projecte i d’una política energètica més enfocada a cobrir les necessitats del territori.

Segueixen les accions informatives a la Selva 

Tanmateix des de No a la MAT Selva segueixen apostant no només pel rebuig a la línia, sinó també pel plantejament d’un nou model energètic més just per les persones i el territori. Per això, tot i estar movent fils en la via política, tenen la voluntat de “seguir fent feina de formiga removent la consciència dels nostres conciutadans”. Ja tenen diverses accions preparades pel següent mes, com la seva presència al Carnestoltes de la capital selvatana sota el lema “que no ens disfressin les nostres muntanyes” o la celebració d’una jornada tècnica amb la presència d’experts en el mon de la política ambiental, el periodisme ambiental i la gestió energètica del nostre territori.

Entrevista a Joan Martí, doctor i portaveu de la plataforma No a la MAT

Destacades

marti

Joan Martí, metge i membre de la plataforma No a la MAT.

Ja ho veurem si al 2015 la MAT funcionarà o no. Fa molts anys enrera que estava previst. La MAT és una interconexió amb una normativa europea que l’Estat s’està saltant. Malgrat que s’està construint la MAT, nosaltres no donem cap lluita per perduda. Anirem a Europa fins a les últimes conseqüències. Políticament vàrem lluitar, nosaltres tenim molt clara la nostra estratègia judicial. Encara que estigui en funcionament la MAT, fin que l’última sentència judicial ens vagi en contra, podran dir que la MAT està lliure de recursos.

El president MAS a Vilanna va dir “la MAT es farà perquè és interès nacional català” i va silenciar la lluita dels alcaldes AMMAT. REE dirà que el projecte està fet declarat d’utilitat pública (basant-se en una llei franquista de l’any 1956). En l’àmbit polític l’únic que es farà és dir que s’ha intentat “fins a les últimes”. El soterrament és un tema polític, econòmicament i tècnicament es pot fer. Això ja ho va dir Mario Monti. El diàleg per REE és moure una torre 50 metres. No mouran ni una torre, com és el cas de Fellines. Fer cumplire les distàncies de seguretat li correspon a Catalunya i no a Madrid.

ERC ens ha decebut, és còmplice, hauria de fer oposició, parlar d’independència i no parlar d’independència energètica és estrellar-se. La MAT és una dependència absoluta als poders fàctics estatals.

La gent es comença a moure, però en un temps no adequat, arribem tard en l’àmbit polític, perquè en l’àmbit tècnic ells diran que és d’utilitat pública i això ja són termes jurídics. Si les partits estan en contra de la MAT que s’enfrontin judicialment. No ho faran. Diran que ells “ho han intentat i això depèn de Madrid, una altra raó per la Independència”

La MAT tindrà conseqüències en l’àmbit de salut a la gent propera a la MAT tindrà problemes a nivell neurològic, psiquiàtric i pot arribar a causar càncers com la leucèmia. HI ha uns camps electromagnètics i un efecte corona que atrauen gasos radiatius. Hi ha molts científics pagats per REE, això no és seriós, els articles de salut de REE han estat falsejats.

La MAT ha tallat el cor de moltes comarques i calia un debat a l’alçada d’aquesta gran infraestructura. Coincideixo amb Eudald Casadesús, delegat del govern, que abans de fer una infraestructura com aquesta s’ha de fer un debat públic. Però estem en una època d’inquisició i no democràtica. La democràcia no ha entrat en certs poders encara.

La MAT es fa per uns interessos privats amb el vistiplau del govern català. Hi ha responsables que passen de l’empresa al govern. La desconfiança amb determinats polítics és molt gran. El Parlament hauria de vetllar pels ciutadans i vetllen pels interessos dels lobbyes. És la trista constatació que només s’en recorden de les persones per a les eleccions. Ens varen dir que erem de la cultura del “no”, contra el progrés… i mira on ens ha portat aquista política: menys consum d’energia, sobreproducció i sobrant elèctrica, un TAV que funciona sense MAT…

La MAT no solucionaria el tema de les nevades, no s’ha invertit en les xarxes de distribució. Amb la MAT no es solucionarà tots els problemes com diuen, es tracta de canviar el model energètic més proper al ciutadà, més eficient, més estalvi, amb energies renovables controlades pels ciutadans. Cal una cultura nova de l’energia.

La MAT ha provocat un nou model de l’energia a la gent. Un activista si s’ensorra a Fellines no és només contra la torre, sinó contra el model energètic. Nosaltres respectem la lluita cívica per questa nova cultura. No entén com es tracta a la gent que dóna suport pacíficament al canvi de model i a més s’els provoqui. HI ha una protecció oficial a la infraestrucutra i al ciutadà se’ls tracti com un súbdit de l’edat mitjana: tu calla, paga i a més cada mes et pujarem el rebut de la llum i si no pagues et tallarem. Està tolerant per aquesta democràcia “formal” controlada pel mercat econòmic i els partits els interessa.

Es pot veure l’entrevista completa a:

http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-vespre-del-29-01-2014-_-l-entrevista#

EL PARLAMENT TAMBÉ DIU NO A LA MAT

Destacades

Acord de la majoria de partits per aturar el ramal de la MAT

P1110466

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=6918185

L’èxit de la consulta sobre la MAT comença a donar resultat al parlament. Avui membres de la plataforma ciutadana NO a la MAT Selva i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners s’han reunit amb representants de tots els grups parlamentaris excepte C’s al mateix parlament per informar dels resultats de la consulta i traslladar als representants del poble la voluntat ciutadana d’aturar el projecte.

Amb la força dels més de 6000 vots del referèndum del passat diumenge 26 de Gener han demanat que els partits donin suport a un text similar al que es va aprovar en moció d’urgència el passat dimarts dia 28 a la Diputació de Girona on es sol·licita explícitament l’aturada del projecte i l’avaluació de la idoneïtat del mateix i d’alternatives possibles. La moció ha rebut el ple suport de la majoria dels partits de l’arc parlamentari excepte el PP que s’ha avingut parcialment a la decisió.

Alhora CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA i CUP s’han compromès a traslladar al representant del Govern de la Generalitat de Catalunya la necessitat d’una trobada amb la plataforma ciutadana per valorar el projecte i que alhora prenguin les mesures necessàries per fomentar una suspensió cautelar del mateix.

P1110443

Finalment també s’ha acordat la realització d’una reunió entre els representants dels diferents grups polítics amb representació parlamentària i REE per tal de valorar la necessitat del projecte i possibles alternatives a la proposta actual.

Amb aquest acte la plataforma ciutadana NO a la MAT Selva impulsa la seva acció política per replantejar el projecte així com preveu la realització de noves activitats ciutadanes i polítiques per a seguir apostant per un model energètic més sostenible i adaptat a les necessitats reals del territori. La reunió s’ha finalitzat amb una roda de premsa coonjunta que podeu consultar a

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=6918185